Campus Zeeland: voorbeeld voor innovatiekracht in de regio

Op 3 juni 2024 werd tijdens de impactconferentie van de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA een workshop georganiseerd over Campus Zeeland. In deze workshop deelden medewerkers van Impuls Zeeland (de regionale ontwikkelingsmaatschappij in Zeeland) en HZ University of Applied Sciences (de hogeschool in Zeeland) hun ervaringen en inzichten over de samenwerking binnen Campus Zeeland. 

Toekomstbestendige economie
Campus Zeeland is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Zij bundelen de krachten om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat moet de innovatiekracht van Zeeland vergroten en zorgen voor een toekomstbestendige economie waarin jonge, goed opgeleide mensen het bedrijfsleven versterken. 

Inspiratiebron
De sprekers benadrukten hoe deze samenwerking de ondersteuning richting het midden- en kleinbedrijf (mkb) in één programma bijeenbrengt en zo voorkomt dat diverse initiatieven los van elkaar ontstaan. Het kan als inspiratiebron dienen voor het initiatief ‘MKB Regiobooster’ waarbij veertien hogescholen het voortouw nemen om in alle regio’s in Nederland de samenwerking tussen hogescholen, provincies, ROM’s en andere partners, zoals MBO-instellingen, universiteiten en eerstelijnsorganisaties voor mkb-ondersteuning, te versterken. Dit initiatief sluit mooi aan op het traject dat is gestart onder de titel ‘Actieagenda MKB Dienstverlening’, waar de ROM’s partner in zijn.    

Meer weten?
Voor meer informatie over Campus Zeeland kun je contact opnemen met Wies Buysrogge van Impuls Zeeland. Voor meer informatie over de Actieagenda MKB Dienstverlening kun je contact opnemen met Marcel Kleijn (secretaris ROM-Nederland); voor meer informatie over het initiatief van de veertien hogescholen kun je contact opnemen met Harry Kotey