EURADA Presidentschap voor Oost NL – ROM Nederland

Goed nieuws! Oost NL is sinds deze week president van EURADA, de Europese koepelorganisatie voor regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Oost NL is al jaren lid van het EURADA-netwerk, dat bestaat uit 59 leden uit 16 landen. Dit netwerk biedt een waardevolle ingang in Europa om Europese mogelijkheden te benutten en samen te werken met andere regio’s. Theo Föllings, directeur Innovatie, vertegenwoordigt Oost NL als de nieuwe president van EURADA. Oost NL en ROM Utrecht Region vertegenwoordigen ROM-Nederland in het EURADA-netwerk.

Theo Föllings is vereerd met zijn nieuwe rol: “Toen ik jaren geleden in Europees verband begon te werken, werd duidelijk dat alle Europese regio’s met dezelfde uitdagingen te maken hebben. Als regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL zijn we al lange tijd actief in Europese samenwerking en projecten. EURADA, de overkoepelende organisatie van regionale ontwikkelingsmaatschappijen, brengt ons als organisaties in Europa samen om onze gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. En dat doen we niet voor onszelf. Het doel van al deze netwerken en activiteiten waarin we  acteren is ervoor te zorgen dat nog meer mkb-ers in onze regio’s gebruikmaken van Europese middelen.”

Vergroten zeggenschap regio’s met het EURADA-presidentschap
Het EURADA-presidentschap kan van grote betekenis zijn om de waarde van het mkb in het Europese innovatielandschap te benadrukken en hen in contact te brengen met de mogelijke Europese innovatiekansen die voor ons liggen. Het innovatiebeleid wordt vaak gemaakt in Brussel of op de nationale ministeries, maar innovatie vindt plaats in de regio. Door onze inspanningen te bundelen kunnen we de zeggenschap van regio’s vergroten, zodat we maatschappelijke en economische impact kunnen hebben op onze regio’s.

Samenwerking Nederlandse ROM’s en EURADA
Het EURADA-netwerk is een belangrijk onderdeel van de gezamenlijke ROM-EU aanpak binnen ROM-Nederland. Oost NL en ROM Utrecht Region vertegenwoordigen daarom ROM-Nederland in het EURADA-netwerk. Dit netwerk biedt de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) een waardevolle ingang om Europese kansen te benutten en samen te werken met andere Europese regio’s. Het doel van deze netwerken en activiteiten is om met ROM’s samen ervoor te zorgen dat meer regionaal innovatieve mkb-ers gebruikmaken van Europese instrumenten.

Europese successen Nederlandse ROM’s
De afgelopen jaren hebben Oost NL en ROM Utrecht Region een aantal mooie successen behaald. Denk aan het lobbywerk voor het I3-initiatief via EURADA, waardoor ondernemers gebruik kunnen maken van I3-subsidies. Begin dit jaar organiseerden Oost NL en ROM Utrecht Region de Winterschool om kennis uit te wisselen en de Europese regio’s kennis te laten maken met de regio’s Utrecht en Oost-Nederland. Ook de samenwerking tussen Oost NL en de Oekraïense regionale ontwikkelingsmaatschappijen is hieruit voortgekomen. Bovendien vinden er vele bilaterale connecties plaats met andere EURADA-leden en ontstaan er samenwerkingen.

Vergroten gezamenlijke impact
De General Assembly en de AGORADA die afgelopen week plaatsvonden zijn dé jaarlijkse events van EURADA waar alle 59 leden bijeenkomen. Tijdens de General Assembly wordt de nieuwe Board gekozen. De eerste taak van de Board is om de nieuwe EURADA Governance te kiezen. Vanaf dit jaar is Theo Föllings vanuit Oost NL president van EURADA. Dit presidentschap vormt hij de komende drie jaar samen met Cristina Oyon van SPRI, Baskenland Vice-President, Daniel Janeiro vanuit Invest-in-Antelejo, Secretary en Andreea L, van ADR Nord-Est uit Roemenië, als Treasurer. Samen met de Board en het secretariaat staat Oost NL hiermee aan het stuur om EURADA en daarmee Europese samenwerking met regionale ontwikkelingsmaatschappijen vorm te geven. “We kijken uit naar een sterke samenwerking met het bestuur en het EURADA-secretariaat de komende drie jaar om onze gezamenlijke impact te vergroten,” besluit Föllings, president EURADA.

Volg de ontwikkelingen van EURADA via Linkedin: https://www.linkedin.com/company/eurada-european-associaton-of-development-agencies/