Foodvalley NL nieuwe partner Business Innovation Program Food (BIPF)

BIPF ondersteunt startups en mkb’ers bij de realisatie van hun innovatie

Foodvalley NL heeft zich als partner aangesloten bij het Business Innovation Program Food (BIPF).  In het BIPF werken alle regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en partners samen om transities in de food-sector te versnellen. Zij ondersteunen in een programma van 10 weken ondernemers in de agrofoodsector bij het omzetten van hun duurzame ideeën naar verdienmodellen.

Jonathan Teoh, Entrepreneurship lead bij Foodvalley NL: “Het mooie van BIPF is dat niet alleen startups kunnen deelnemen maar ook bestaande mkb’ers. Veel ondersteuningsprogramma’s richten zich op jong ondernemerschap, maar bestaande bedrijven – de ruggengraat van de economie- wil ook innoveren op gebieden die belangrijk zijn voor voedseltransitie. Ook zij moeten toegang krijgen tot programma’s en middelen.” Vorige week startte de 5e editie van BIPF.

‘Voor mkb’ers is het belangrijk te weten dat BIPF bestaat’

Teoh is bij Foodvalley NL verantwoordelijk voor ondernemerschap en innovatie-support,  ‘van belang voor álle fases van een bedrijf’. ”We ondersteunen en initiëren daarom diverse programma’s, zoals StartLife, Fastlane, programma’s voor scale-ups, en BIPF. Voor mkb’ers is het belangrijk te weten dat BIPF bestaat, dat ze toegang hebben tot ondernemerschap-support. Ik heb 11 jaar een eigen bedrijf gehad maar had nog nooit gehoord van ondersteuning bij ‘business development’. Ondernemers lopen vaak met een innovatief idee rond maar kennen de industrie niet, weten niet wat de trends zijn. Programma’s zoals BIPF ondersteunen mkb’ers op een laagdrempelige manier.” Deelnemers van BIPF trainen in 10 modules om op het juiste moment en de juiste manier aan de slag te gaan met hun visie, klant, product, impact, verdienmodel, team en samenwerkingen. Zij krijgen toegang tot de ervaring, kennis en het netwerk van betrokken partners zoals Foodvalley NL.

Versterken ecosysteem

Foodvalley NL, gevestigd in Wageningen, ontwikkelt en versterkt een internationaal ecosysteem van organisaties die samenwerken om de voedseltransitie te realiseren’. Teoh licht deze volzin toe: “In essentie brengen we partijen bij elkaar, nationaal, internationaal en cross-sectoraal. Door intensief contact met dit ecosysteem identificeren we de barrières voor innovatie en zetten we initiatieven op om deze barrières te slechten. Met ecosysteem bedoelen we alle partijen en mensen die nodig zijn om (stukjes van) de voedseltransitie te versnellen, zoals startups, corporates, mkb’ers, onderzoekers, financiers, overheden, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en investeerders. Er zijn veel uitdagingen in de food sector. Hoe voeden we 9,6 miljard mensen in 2050,  gezond, duurzaam en betaalbaar?  Als voorbeeld: Verspilling is daarbij een belangrijk thema. In de hele keten wordt veel voedsel verspild, van producent tot consument. Hoe voorkomen we verspilling en wat doen we met reststromen? Alles wat geproduceerd is, en dus energie en tijd en aandacht heeft gekost, moeten we proberen zo hoog mogelijk te ‘verwaarden’.”

“We werken daarvoor met het model Ladder van Moerman. Onderaan de ladder, het minst wenselijk, staat het verbranden van reststromen. Aan de top: menselijke consumptie. Hoe hoger te verwaarden hoe waardevoller en hoe meer het bijdraagt aan voedseltransitie en het voeden van mensen. We vinden het belangrijk om naar uitdagingen te kijken vanuit verschillende disciplines en sectoren. Samen de infrastructuur bouwen om elkaar te vinden en zo innovatie te versnellen.”

Smeerolie

Foodvalley werkt samen op drie thema’s: eiwittransitie, circulair agrifood, en voeding en gezondheid. Teoh geeft een voorbeeld rond het eerste thema: “We werken aan projecten rond de ‘Eiwitboeren van Nederland’, voor een gezonder verdienmodel voor de teelt van eiwitrijke gewassen. Het lijkt eenvoudig: als je meer plantaardige eiwitten wilt, moet je meer zaaien. Maar de hele waardeketen moet opgebouwd worden. Het is niet alleen het zaaien; de oogst moet verwerkt worden, de boeren moeten er geld mee verdienen en de consument moet het willen kopen en eten. Wij zijn de smeerolie in zo’n project. Elke schakel van de keten is belangrijk maar niemand voelt zich eindverantwoordelijk voor de héle keten, die rol pakken wij.” Een goed voorbeeld hiervan is de recentelijke afgesloten ‘Bean Deal. Een greendeal op eiwitrijke gewassen met 55 partijen in Nederland. Launch Bean Deal in the Netherlands (foodvalley.nl)

Foodvalley NL en alle negen ROM’s staan achter de Verspillingsvrije Week 12 t/m 18 september 2022.