Minister Dijkgraaf: versterking praktijkgericht onderzoek met nieuwe overeenkomst hogescholen, kennisinstellingen, bedrijven en overheid

Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) sluit een nieuwe 5-jarige samenwerkingsovereenkomst voor het versterken van praktijkgericht onderzoek op hogescholen via het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA). De afgelopen decennia heeft praktijkgericht onderzoek bewezen erg waardevol te zijn, met name door de actuele kennisbijdrage aan maatschappelijke vraagstukken en de samenwerking daarin tussen onderwijs- , kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke partners. De overeenkomst sluit Dijkgraaf mede namens minister Adriaansens van Economische Zaken met de Vereniging Hogescholen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), VNO-NCW, MKB-Nederland, TNO en ROM-Nederland.

De kracht van praktijkgericht onderzoek is dat onderzoekers en hbo-studenten samenwerken met maatschappelijke organisaties en bedrijven om onderzoek te doen. Dit onderzoek draagt bij aan vernieuwing van het onderwijs, de beroepspraktijk en het oplossen van maatschappelijke problemen. Het kabinet besloot op basis van deze waardevolle bijdrage al eerder om € 100 miljoen extra per jaar uit te trekken voor praktijkgericht onderzoek. SIA ontvangt hier € 15 miljoen per jaar van.

De nieuwe overeenkomst moet er onder meer voor zorgen dat SIA een nog betere inbedding krijgt binnen het wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is ROM-Nederland – de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen – een nieuwe partner, wat een nog sterkere regionale verankering van praktijkgericht onderzoek moet bevorderen

Minister Dijkgraaf: “De relevante resultaten en mooie samenwerkingsverbanden die SIA mogelijk maakt laten zien dat het praktijkgericht onderzoek een toekomstgerichte en actuele rol inneemt in het wetenschapslandschap. Deze vorm van onderzoek maakt belangrijke initiatieven mogelijk die de samenleving ten goede komen. Het is daarom niet meer dan logisch om met deze nieuwe overeenkomst de succesvolle samenwerking tussen hogescholen, kennisinstellingen, bedrijven en de overheid voort te zetten en te versterken.”

 

Wendy de Jong, voorzitter ROM-Nederland: “We vinden het waardevol dat we bij het vernieuwde convenant van Regieorgaan SIA aansluiten. Regieorgaan SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Hogescholen spelen een cruciale rol in regionale ecosystemen. Net als de ROM’s. Daarom streven we er als ROM’s naar om nog intensiever samen te werken met hogescholen en ondertekenden we vorige week een convenant met de Vereniging Hogescholen. Het Regieorgaan SIA kan met haar instrumenten, programma’s en regierol een belangrijke impuls leveren aan het versterken van de rol van hogescholen in de regio. Nu we partner zijn in het vernieuwde convenant van Regieorgaan SIA kunnen we samen met VH, TNO, VNO-NCW, MKB-Nederland en NWO hierin stappen zetten.”

Onderzoek met maatschappelijke impact

Het SIA-convenant brengt waardevolle initiatieven tot stand. Zo wordt door Hogeschool Rotterdam onderzoek gedaan naar kunstmatige intelligentie en de impact ervan op onze maatschappij. In samenwerking met diverse praktijkpartners wordt onderzocht hoe kunstmatige intelligentie op verantwoorde wijze ontworpen en toegepast kan worden. Dit onderzoek, mede gefinancierd door SIA, draagt bij aan het begrijpen en benutten van de mogelijkheden van AI in onze samenleving.

Een ander voorbeeld is het project ‘Ergotherapie en DIY-technologie’. Door de betrokkenheid van zorginstellingen, ondernemers, mbo-instellingen en universiteiten wordt gezamenlijk gewerkt aan innovatieve oplossingen in de revalidatiezorg. Dit heeft onder andere geleid tot het op maat maken van hulpmiddelen met behulp van 3D-printers, waardoor de revalidatiezorg beter kan aansluiten op de persoonlijke behoeften van patiënten.

Het Smart Tiny Lab in Enschede draagt duurzame oplossingen in de bouwsector aan. Onderzoekers en studenten van Saxion Hogeschool werken hier samen met partners uit het bedrijfsleven aan het ontwikkelen, testen en demonstreren van duurzame bouwproducten.