Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en hogescholen gaan intensief samenwerken

De 36 hogescholen en negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland zetten hun wederzijdse kennis en netwerken in om de innovatieve kracht van het bedrijfsleven in hun regio’s te vergroten. Dat hebben ze vandaag afgesproken met de ondertekening van een convenant tot samenwerking, door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en voorzitter Wendy de Jong van ROM-Nederland.

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Hogescholen hebben al goede contacten met het bedrijfsleven in hun omgeving. De afspraken in dit convenant met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen sluiten bovendien goed aan bij de toekomstvisie die de hogescholen in de afgelopen anderhalf jaar hebben opgesteld voor de komende tien jaar. Hogescholen willen in de regio hun functie versterken op het gebied van onderwijs, onderzoek én het om- en bijscholen van mensen die al werken.”

Kennis cruciaal
“De structurele inbreng van kennis vanuit de hogescholen is cruciaal voor een innovatief mkb in de regio. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen en de hogescholen hebben op veel vlakken al jarenlang een goede samenwerking met elkaar in de regio. Met dit convenant tussen Vereniging Hogescholen en ROM-Nederland bestendigen en verdiepen we deze duurzame samenwerking”, zegt voorzitter Wendy de Jong van ROM-Nederland.

Samen met de partners spannen de VH en de ROM’s zich in om het systeem voor valorisatie in Nederland verder de ontwikkelen. Valorisatie gaat over het beter benutten van kennis ten behoeve van maatschappelijke doeleinden. De VH en ROM’s trekken ook samen op in het nieuwe convenant van Regieorgaan SIA (onderdeel van NWO), dat binnenkort ondertekend wordt.

Therapiesysteem
In alle regio’s zijn al voorbeelden van goede samenwerking tussen hogescholen en ROM’s. In Vlissingen bijvoorbeeld heeft samenwerking van de HZ University of applied sciences met Impuls Zeeland en de Provincie Zeeland en het ondernemers- en innovatiehub Dockwize geleid tot een mooie innovatie. Het leverde een inmiddels goedgekeurd therapiesysteem op dat de zelfstandige mobiliteit van patiënten met ernstige bewegingsstoornissen bevordert. “Het is goed om met elkaar – ook over de grenzen van de eigen regio’s heen – te investeren in samenwerking: zo leren we van elkaar”, aldus Maurice Limmen. Wendy de Jong: “Met intensiever samenwerken kunnen we nog beter de kennis uit de hogescholen in de markt bij het mkb laten landen. Daarom zijn we blij met dit convenant. Want innovatie door mkb’s in alle regio’s is een cruciale sleutel tot een toekomstbestendig en welvarend Nederland”.

Lees hier het volledige convenant: Convenant VH ROM-Nederland