energiehubs in Nederland

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen positief over aandacht en investering door Rijk in energiehubs

De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland zijn positief over de investering die demissionair minister Jetten voor Klimaat en Energie onlangs heeft aangekondigd om de realisatie van energiehubs te versnellen. Met energiehubs worden hernieuwbare energieprojecten gekoppeld aan gebruikers, veelal nabije bedrijventerreinen. Het draagt bij aan duurzame energievoorziening en de totstandkoming van de energietransitie. Met het geld dat beschikbaar komt, kunnen de regionale ontwikkelingsmaatschappijen zich nog beter inzetten om ondernemers te helpen bij de  ontwikkeling van energiehubs als belangrijke schakel in de energievoorziening van Nederland.

“De rol die wij krijgen binnen het Stimuleringsprogramma Energiehubs is goed nieuws voor Nederland én voor al die ondernemingen die wij in onze regio’s ondersteunen,” reageert Wendy de Jong, algemeen directeur Oost NL en voorzitter van ROM-Nederland, het samenwerkingsverband van de negen ROM’s in Nederland, “Energiehubs hebben al langere tijd de volle aandacht van de negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Energievoorziening is een van dé thema’s die ons bezig houden. Met de extra middelen vergroten we onze slagkracht om meer energiehubs te helpen realiseren.”

Energiehubs zorgen voor afstemming van vraag en aanbod van energie in een afgebakend gebied. Dat draait om elektriciteit en om andere, steeds duurzamere energiedragers, zoals warmte en duurzame gassen. Via een energiehub kunnen piek- en dalmomenten in een gebied of tussen gebruikers op elkaar worden afgestemd. De minister van Klimaat en Energie stelt in het kader van het Stimuleringsprogramma Energiehubs in totaal 166 miljoen euro beschikbaar voor een periode van 7 jaar, waarvan dit jaar 2,5 miljoen euro beschikbaar komt voor de 9 ROM’s. De ROM’s gebruiken deze financiering om met hun expertise regionale samenwerking gericht op energiehubs met provincies, netbeheerders en gemeenten te versterken.

Dina Boonstra, directeur regionale ontwikkelingsmaatschappij NOM en dossierhouder energiehubs namens de ROM’s: “Daarmee kan de ontwikkeling van energiehubs worden versneld, onder meer door het lokaal ondersteunen van de ontwikkeling ervan, door kennis te ontwikkelen en uit te wisselen en door knelpunten waar nodig weg te nemen. Zodat de ondernemers verder kunnen met hun verduurzamings- of uitbreidingsplannen en het vestigingsklimaat in de regio wordt versterkt.”

Door heel Nederland heen zijn er al tientallen energiehubs in ontwikkeling en een enkele al in de realisatiefase. Regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn bij veel van die initiatieven betrokken, vanuit verschillende rollen. Doel is in alle gevallen om de realisatie van energiehubs te versnellen. Bijvoorbeeld door relevante partijen, kennis, ervaring en financiering bij elkaar te brengen. Denk aan financiering vanuit het stimuleringsfonds van EZK en de regionale energiefondsen, samenwerking en kennisdeling vanuit de landelijke routekaart en het positioneren van energiehubs in het nationale energiesysteem. Hiermee is tevens de eerste stap gezet naar een landelijke aanpak voor de bredere uitrol van energiehubs.