ROM’s, MKB-Nederland en Techleap slaan handen ineen voor versterking van innovatiekracht van Nederland

De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) spelen een belangrijke rol in de regionale ecosystemen waarin ondernemers innoveren en groeien. Afgelopen week bespraken de directeuren van de ROM’s samen met Constantijn van Oranje van Techleap en Jacco Vonhof van MKB-Nederland de kansen en uitdagingen voor deze ondernemers, die cruciaal zijn voor onze economie en samenleving en ons toekomstige verdienvermogen. De nadruk lag op hoe deze partijen gezamenlijk meer voor ondernemers kunnen betekenen.

Meer ambitie en samenwerking voor innovatiekracht

Het gesprek ging vooral over hoe we in Nederland samen de lat hoger leggen om onze maatschappelijke en economische uitdagingen aan te pakken. Er is behoefte aan meer succesvolle scale-ups en innovatieve mkb’ers om dit te realiseren. Hiervoor is het van belang dat Nederland meer ambitie toont en dat een intensievere samenwerking tussen alle betrokken partijen nodig is. De ROM’s zijn vastbesloten hierin een actieve rol te spelen en als verbindende factor op te treden.

Behouden en groeien van de concurrentiekracht

Techleap belichtte het belang van tech scale-ups die een enorme impuls geven aan de innovatiekracht van Nederland, mits we deze scale-ups adequaat faciliteren. Als risico werd de toename van buitenlandse investeerders die veelbelovende startups overnemen gesignaleerd. MKB-Nederland herkende dit risico ook voor bestaande mkb’ers en benadrukte de noodzaak voor deze ondernemers om te innoveren en verduurzamen om de concurrentiekracht en brede welvaart te behouden en te versterken.

Unieke landelijke infrastructuur van ROM’s

Nederland beschikt over een unieke landelijke infrastructuur van negen ROM’s. Met middelen vanuit met name Rijk en provincies ontwikkelen ze programma’s en projecten die ondernemers stimuleren in hun innovatiekracht. Met publiek-private investeringen trekken ze kapitaal aan en zorgen ze ervoor dat de Nederlandse bedrijvenclusters internationaal op de kaart staan. Al 50 jaar zijn ROM’s in Nederland actief en versterken succesvol de regionale economie.

In het gesprek kwam naar voren dat het complexe ondernemingsklimaat veel vraagt van ondernemers. Regeldruk, krapte op de arbeidsmarkt, wisselend overheidsbeleid, beperkte fysieke ruimte voor groei en onzekerheid over energievoorziening zijn grote uitdagingen. Ondanks de inspanningen van de overheid om ondernemers te ondersteunen, is het voor ondernemers vaak zoeken. Dit komt ook door de versnipperde regelingen en afstand tot hulpbronnen.

Samenwerking helpt innovatieve ondernemers vooruit

MKB-Nederland (en ook VNO-NCW) heeft een enorm potentieel om haar achterban te informeren en te mobiliseren, en de vraag die leeft bij de achterban goed naar voren te brengen. In de regio’s werken de ROM’s goed samen met de afdelingen van deze organisaties. Hier willen we graag samen maximaal resultaat voor de ondernemers behalen.

Samen met Techleap en Invest-NL werken de ROM’s aan een betere toegankelijkheid van data over startups en scale-ups wat leidt tot meer datagedreven ondersteuning van bedrijven in hun groei. Techleap heeft daarnaast de intentie om samen met ROM’s in te zetten op uniforme dealterms voor startups, een streven dat de ROM’s ondersteunen en willen stimuleren.

Samenwerking tussen partijen die innovatief ondernemerschap in Nederland bevorderen is essentieel. Dit gaat verder dan de drie partijen die nu om tafel zaten. Met meer intensieve samenwerking kunnen we de ondernemers beter vooruit helpen. Dit gesprek krijgt zeker een vervolg later dit jaar.