Samenwerking Rabobank en ROM’s tegen verspilling

‘Ondernemers moeten nú stappen zetten, anders hebben ze op termijn een probleem’

De Rabobank wordt partner van het Business Innovation Program Food (BIPF), het gezamenlijke programma van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) tegen verspilling.

In het BIPF werken ondernemers aan het ontwikkelen van hun duurzame ideeën; welke zijn kansrijk, en hoe vertaal je die naar nieuwe verdienmodellen?  “De Rabobank staat voor coöperatief denken, met elkaar willen we een verandering tot stand brengen voor een betere wereld,” zegt Mathieu Goedhart, projectmanager Circulair Ondernemen Food & Agri van de Rabobank. “Samen met de ROM’s kunnen we heel veel bedrijven verder helpen. Met onze gezamenlijke kennis, ons enorme netwerk, en met financieringsoplossingen.”

Verduurzamen moet
Goedhart: “Verspilling van voedsel en grondstoffen is voor ons een belangrijk thema. Tot 2050 moeten we minstens net zo veel eten produceren als in afgelopen 2000 jaar, terwijl we nu te maken hebben met uitputting van grondstoffen, boeren die stoppen vanwege de vele regels, en we allemaal een bijdrage moeten leveren om klimaatneutraal te worden. Kortom, we moeten méér produceren met mínder. We verspillen een derde van ons voedsel, daar valt veel winst te behalen. Via BIFP dragen we ons steentje bij aan het ontwikkelen van nieuwe kansen en business cases, en helpen we mee met het versnellen van de voedseltransitie. Wij zijn een toonaangevende bank in de food en agri sector, met een enorme portefeuille klanten, in de hele keten; van ‘farm to fork’. We gaan klanten attenderen op dit programma.  Via bijvoorbeeld onze Circulaire Economie (CE)-desk kunnen we veel kennis inbrengen en deelnemers verder helpen, ook met onze financieringsoplossingen, zoals de Rabo Impact lening en de Rabo groen lening.”

‘Veel haakjes voor samenwerking’
Goedhart ziet ‘veel mogelijkheden en kansen in de samenwerking’ met de ROM’s. Naast BIPF noemt hij de Rabobank Duurzame Innovatieprijs: “We kunnen ondernemers een mooi podium bieden via deze prijs”. Nog meer ‘haakjes’: “We zijn betrokken bij de Dutch Food Week, en hebben het ‘Food Forward’ programma.  De Rabobank bestaat uit 14 kringen, met landelijke dekking. Daar zit veel kennis en netwerk en worden programma’s en producten gekoppeld aan coöperatieve thema’s zoals Duurzaam Ondernemen en Banking4Food De ROM’s hebben ook landelijke dekking. Iedere regio heeft zijn specifieke kenmerken en het is goed om samen te werken op die kenmerken. Er lopen al mooie initiatieven, samen kun je daar een versnelling in aanbrengen. Als je weet wie waar mee bezig is, doe je geen dingen dubbel.” Rabobank is een van de oprichters van de Stichting tegen Voedselverspilling. “Via de Stichting werken we samen met partners, waaronder de ROM’s, aan allerlei duurzame en innovatieve initiatieven. In 2019 hebben we voor de horeca de Food Waste Challenge opgezet. En nu werken we samen in een voucherregeling, waarmee we bedrijven willen stimuleren aan de slag te gaan met verspilling.”

Nú stappen maken
“Op een gegeven moment is het geen keus meer voor bedrijven om te verduurzamen, vanwege de toenemende regelgeving. We streven naar een volledig circulaire economie in 2050, daar draagt het BIFP aan bij. Ondernemers kunnen beter nú al stappen zetten, nu heb je nog tijd om na te denken en keuzes te maken. Het is voor de grote middengroep zaak om stappen te zetten anders heb je op termijn een probleem. Dan kom je erachter dat je business model eindig is, omdat de wereld om je heen is veranderd en je business model daar niet meer op aansluit.. En vergeet niet, duurzaam ondernemen loont ook!” Rabobank deed onderzoek onder 20.000 klanten waaruit bleek dat er een duidelijk koppeling is tussen de ‘financiële performance’ van bedrijven en duurzaamheid. Oftewel; van bedrijven die met de transitie bezig zijn, met duurzaam ondernemen, is de financiële prestatie ook goed.”

Duurzaam ondernemen: drie componenten in balans
Wat verstaat Goedhart eigenlijk onder ‘duurzaam ondernemen’? “Het gaat er om dat drie componenten met elkaar in balans zijn: het financiële, het milieu, en het sociale. Je kunt niet ‘groen’ doen als je rood staat. Het is echt een uitdaging voor de ondernemer om te komen tot een goed verdienmodel. Daarnaast moet je oog hebben voor het milieu. Het sociale aspect betekent dat je bijvoorbeeld goede werkomstandigheden creëert voor je medewerkers. En alles natuurlijk gericht op je ‘core business’! Rabobank streeft bijvoorbeeld naar een elektrisch wagenpark. Dat is een mooi duurzaam initiatief maar in mijn optiek geen duurzaam ondernemen.”