Vereniging Hogescholen en ROM-Nederland werken aan convenant ter stimulering regionale mkb-innovaties

De Vereniging Hogescholen en het samenwerkingsverband van de negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland (ROM-Nederland) maken afspraken om het ontwikkelen en benutten van kennis in het regionale bedrijfsleven te verbeteren. Die afspraken worden vastgelegd in een convenant dat later dit voorjaar wordt ondertekend. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Hogescholen en ROM’s willen de structurele en duurzame samenwerking tussen ambitieuze ondernemers en kennisinstellingen helpen versterken. Dat is cruciaal om te komen tot diepgang en daarmee een innovatiever mkb in de regio. Dit convenant is een belangrijke stap in die richting.”

Innovatie is een cruciale sleutel tot een toekomstbestendig en welvarend Nederland. De regio rond bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen wordt steeds belangrijker. De hogescholen en de ROM’s willen helpen om vernieuwing in die regio’s verder te brengen. Daarom wordt het regionale innovatieve mkb (inclusief startups en scale-ups) hierbij goed aangesloten.

“Hogescholen zijn sterk verankerd in alle regio’s. Hun onderzoek en onderwijs strekken zich uit in regionale netwerken. Wij vinden het belangrijk dat het regionale bedrijfsleven de vruchten kan plukken van al die kennis, en zien in de samenwerking met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen kansen om dit nog verder te versterken” zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

De 36 hogescholen van het publiek bekostigde onderwijs zijn sterk verankerd in alle regio’s, onder meer door de regionale Centres of Expertise, Centra voor ondernemerschap, living labs en talloze netwerken en projecten. De hogescholen hebben wettelijke taken in het geven van beroepsonderwijs en het overdragen van kennis ten behoeve van de samenleving (valorisatie). Zo dragen ze bij aan de ontwikkeling van beroepen. Vanuit de taak van valorisatie willen hogescholen bijdragen aan een innovatief mkb.

De negen ROM’s in Nederland vormen sinds eind 2021 een landelijk dekkend netwerk, met hun fundament in de regio. Ze helpen ambitieuze ondernemers in hun regio vanuit de drie kernactiviteiten Innoveren, Internationaliseren en Investeren. Dit kan betrekking hebben op het helpen van ondernemers met raad en daad om te innoveren, het investeren in innovatieve startups en scale-ups, het over de grens helpen van groeiende bedrijven en het aantrekken van relevante buitenlandse bedrijven die de regio versterken.

Wendy de Jong, directeur van Oost NL en voorzitter van ROM-Nederland: “Er zit veel potentie en innovatiekracht in de regio’s die we door structureel samen te werken met hogescholen in heel Nederland nog beter kunnen benutten. We denken dat dat ons gaat helpen om innovatieve mkb-ondernemingen nog beter te ondersteunen bij hun zoektocht naar kennis, talent, partners, testfaciliteiten en kapitaal.”