Webinar – De impact van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen vanuit ondernemersperspectief. Terugblik en vooruitblik.

We hebben met 2020 een bewogen jaar afgesloten. Een jaar waarin mede door goede onderlinge samenwerking de ROMs het verschil hebben kunnen maken voor innovatief ondernemend Nederland.

Graag nodigen we u uit voor het webinar waarin we als ROMs onze gezamenlijke resultaten presenteren en vooruitblikken op de toekomst. Dat doen we samen met ondernemers, met Focco Vijselaar (directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie EZK) en met Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland). Met hen spreken we over de toegevoegde waarde die de ROM-infrastructuur inmiddels heeft en de impact die we kunnen en willen hebben ten behoeve van de economische structuur en innovatief ondernemerschap.

ROMs

ROMs vormen een bijna landsdekkend netwerk. We zijn dé verbindende schakel tussen nationaal en regionaal beleid, en binnen de triple helix; de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Bij ons draait het om de vragen: hoe zorgen we voor sterke gezámenlijke randvoorwaarden, zodat bedrijven individueel kunnen bloeien? Hoe zorgen we dat van investeren in de regio héél Nederland de vruchten plukt?

Voor wie?

Het webinar organiseren we voor medewerkers van de ministeries van Financiën en EZK, LNV, de Provincies en Gemeenten, Invest-NL, Techleap en de ROMs en de relaties uit het ecosysteem van de ROMs.

Wanneer?

Het webinar vindt plaats op maandag 17 mei van 16:00 uur tot 16:50 uur

Aanmelden

Via onderstaand formulier kunt u zich rechtstreeks aanmelden. 

Webinar ROMs gezamenlijke resultaten

Nadere informatie met een link naar het webinar volgt.