Webinar: Wie niet met circulariteit bezig is, bestaat straks niet meer

Webinar: Wie niet met circulariteit bezig is, bestaat straks niet meer

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen nodigen u van harte uit voor een webinar onder leiding van Jeroen Smit met betrekking tot circulair ondernemen.

Het webinar vindt plaats op woensdag 23 juni van 16:00 uur tot 17:15 uur. Dit webinar wordt georganiseerd voor medewerkers van de ministeries van Financiën en EZK, Provincies, relaties uit het ecosysteem van de ROM’s, Invest-NL en voor portfoliobedrijven van de ROMs.

Inhoud webinar

In 2050 moet onze economie helemaal circulair zijn, in 2030 willen we halverwege zijn. Een gigantische klus en vooral: een ingrijpende verandering van ons huidige lineaire economische systeem. Auping en Vepa lopen hierbij voorop, directeuren Jan Joost Bosman en Janwillem de Kam leggen uit wat er in de keten moet gebeuren, bij banken en welke rol de overheid volgens hen moet spelen.

Een inspirerende ontmoeting onder leiding van schrijver Jeroen Smit (de Prooi, het Grote Gevecht) die er ten diepste van overtuigd is dat bedrijven die stellen vooral op de wereld te zijn om geld te verdienen, straks geen bestaansrecht meer hebben.