Werkbezoek bestuursraad Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan ROM-Nederland

Eerder deze maand bracht de bestuursraad van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een werkbezoek aan ROM-Nederland. Het bezoek vond plaats op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem, het terrein waar vele innovatieve bedrijven werken aan oplossingen voor de energietransitie. Doel van het bezoek was de bestuursraad te laten zien hoe we als ROM’s vanuit de regionale verankering werken aan een mooier Nederland door te innoveren, investeren en internationaliseren. 

De bestuursraad en een aantal directieleden van de ROM’s startten met een verdiepende dialoog over het fijnmazige netwerk van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen in de provincies en hun aanjaagrol gericht op startups en bestaand innovatief mkb. Daarna gingen ze pad naar de innovatieve bedrijven die vooroplopen, waaronder ElaadNL, WATTSUN en Elestor.   

Eric van Kaathoven van Elaad vertelde hoe ze zorgen dat nieuwe elektrische voertuigen goed werken op alle laadpalen. Bart Hendriks en Koen Olieslagers van Wattsun gaven inzicht hoe ze stapelbare batterijen op groene energie maken. Ze vervangen verouderde generatoren, zo ook voor de wereldtour van Coldplay. Guido Dalessi van Elestor vertelde hoe zeewater als grondstof wordt gebruikt voor de productie van de flow batterij. 

Via de stem van de ondernemers ontstond een goed beeld hoe ROM’s bedrijven met adviezen, contacten, het leggen van verbindingen en regelen van financiering helpt doorgroeien en doorbreken. Een mooi voorbeeld van hoe onze negen ROM’s de drie cruciale pijlers van innoveren, investeren en internationaliseren met elkaar verenigen.  

In Nederland zijn veel innovatieve locaties, zoals IPKW, te vinden waar innovatieve bedrijven werken aan het toekomstig verdienvermogen. Samen leveren de ROM’s toegang voor innovatieve ondernemers – startups en bestaand innovatief mkb – tot kapitaal, kennis en buitenlandse markten. Zo hebben we de slagkracht om heel Nederland vooruit te brengen en tellen krachtige regio’s op naar een mooier Nederland.