Marcel Kleijn benoemd als algemeen secretaris van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland

De directeuren van de negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) hebben Marcel Kleijn benoemd als algemeen secretaris van het samenwerkingsverband van de ROM’s in Nederland. Dit betreft een geheel nieuwe functie. De secretaris is de landelijke contactpersoon voor externen en dienstverlenend aan de ROM-directeuren.

Marcel Kleijn: ”In de laatste jaren is de samenwerking tussen de ROM’s sterk toegenomen, onder meer in het missiegedreven innovatiebeleid, de Corona OverbruggingsLening en de opwerking en uitvoering van voorstellen voor het Nationaal Groeifonds. Ik zie nog veel meer kansen liggen in de onderlinge samenwerking en in de aansluiting tussen nationaal en regionaal beleid, zeker nu de ROM’s sinds 2021 samen een landsdekkend netwerk vormen.”

Wendy de Jong, algemeen directeur Oost NL en voorzitter van de ROM’s in Nederland: ”De negen ROM’s zijn de economische schakel tussen rijk en regio. Met de komst van Marcel Kleijn als secretaris krijgen we de juiste ondersteuning op nationaal niveau om de bovenregionale samenwerking te versterken.”

Marcel Kleijn werkte voorheen o.a. voor RVO, AWTI en NWO/Regieorgaan SIA, en is sinds 2020 werkzaam als senior adviseur strategie bij InnovationQuarter, de ROM in Zuid-Holland. Per 1 januari 2023 start hij als algemeen secretaris.

Marcel Kleijn is te bereiken via marcel.kleijn@rom-nederland.nl