EURADA Presidentschap voor Oost NL – ROM Nederland

Goed nieuws! Oost NL is sinds deze week president van EURADA, de Europese koepelorganisatie voor regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Oost NL is al jaren lid van het EURADA-netwerk, dat bestaat uit 59 leden uit 16 landen. Dit netwerk biedt een waardevolle ingang in Europa om Europese mogelijkheden te benutten en samen te werken met andere regio’s. Theo Föllings, directeur Innovatie, vertegenwoordigt Oost NL als de nieuwe president van EURADA. Oost NL en ROM Utrecht Region vertegenwoordigen ROM-Nederland in het EURADA-netwerk.

Theo Föllings is vereerd met zijn nieuwe rol: “Toen ik jaren geleden in Europees verband begon te werken, werd duidelijk dat alle Europese regio’s met dezelfde uitdagingen te maken hebben. Als regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL zijn we al lange tijd actief in Europese samenwerking en projecten. EURADA, de overkoepelende organisatie van regionale ontwikkelingsmaatschappijen, brengt ons als organisaties in Europa samen om onze gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. En dat doen we niet voor onszelf. Het doel van al deze netwerken en activiteiten waarin we  acteren is ervoor te zorgen dat nog meer mkb-ers in onze regio’s gebruikmaken van Europese middelen.”

Vergroten zeggenschap regio’s met het EURADA-presidentschap
Het EURADA-presidentschap kan van grote betekenis zijn om de waarde van het mkb in het Europese innovatielandschap te benadrukken en hen in contact te brengen met de mogelijke Europese innovatiekansen die voor ons liggen. Het innovatiebeleid wordt vaak gemaakt in Brussel of op de nationale ministeries, maar innovatie vindt plaats in de regio. Door onze inspanningen te bundelen kunnen we de zeggenschap van regio’s vergroten, zodat we maatschappelijke en economische impact kunnen hebben op onze regio’s.

Samenwerking Nederlandse ROM’s en EURADA
Het EURADA-netwerk is een belangrijk onderdeel van de gezamenlijke ROM-EU aanpak binnen ROM-Nederland. Oost NL en ROM Utrecht Region vertegenwoordigen daarom ROM-Nederland in het EURADA-netwerk. Dit netwerk biedt de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) een waardevolle ingang om Europese kansen te benutten en samen te werken met andere Europese regio’s. Het doel van deze netwerken en activiteiten is om met ROM’s samen ervoor te zorgen dat meer regionaal innovatieve mkb-ers gebruikmaken van Europese instrumenten.

Europese successen Nederlandse ROM’s
De afgelopen jaren hebben Oost NL en ROM Utrecht Region een aantal mooie successen behaald. Denk aan het lobbywerk voor het I3-initiatief via EURADA, waardoor ondernemers gebruik kunnen maken van I3-subsidies. Begin dit jaar organiseerden Oost NL en ROM Utrecht Region de Winterschool om kennis uit te wisselen en de Europese regio’s kennis te laten maken met de regio’s Utrecht en Oost-Nederland. Ook de samenwerking tussen Oost NL en de Oekraïense regionale ontwikkelingsmaatschappijen is hieruit voortgekomen. Bovendien vinden er vele bilaterale connecties plaats met andere EURADA-leden en ontstaan er samenwerkingen.

Vergroten gezamenlijke impact
De General Assembly en de AGORADA die afgelopen week plaatsvonden zijn dé jaarlijkse events van EURADA waar alle 59 leden bijeenkomen. Tijdens de General Assembly wordt de nieuwe Board gekozen. De eerste taak van de Board is om de nieuwe EURADA Governance te kiezen. Vanaf dit jaar is Theo Föllings vanuit Oost NL president van EURADA. Dit presidentschap vormt hij de komende drie jaar samen met Cristina Oyon van SPRI, Baskenland Vice-President, Daniel Janeiro vanuit Invest-in-Antelejo, Secretary en Andreea L, van ADR Nord-Est uit Roemenië, als Treasurer. Samen met de Board en het secretariaat staat Oost NL hiermee aan het stuur om EURADA en daarmee Europese samenwerking met regionale ontwikkelingsmaatschappijen vorm te geven. “We kijken uit naar een sterke samenwerking met het bestuur en het EURADA-secretariaat de komende drie jaar om onze gezamenlijke impact te vergroten,” besluit Föllings, president EURADA.

Volg de ontwikkelingen van EURADA via Linkedin: https://www.linkedin.com/company/eurada-european-associaton-of-development-agencies/

Campus Zeeland: voorbeeld voor innovatiekracht in de regio

Op 3 juni 2024 werd tijdens de impactconferentie van de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA een workshop georganiseerd over Campus Zeeland. In deze workshop deelden medewerkers van Impuls Zeeland (de regionale ontwikkelingsmaatschappij in Zeeland) en HZ University of Applied Sciences (de hogeschool in Zeeland) hun ervaringen en inzichten over de samenwerking binnen Campus Zeeland. 

Toekomstbestendige economie
Campus Zeeland is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Zij bundelen de krachten om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat moet de innovatiekracht van Zeeland vergroten en zorgen voor een toekomstbestendige economie waarin jonge, goed opgeleide mensen het bedrijfsleven versterken. 

Inspiratiebron
De sprekers benadrukten hoe deze samenwerking de ondersteuning richting het midden- en kleinbedrijf (mkb) in één programma bijeenbrengt en zo voorkomt dat diverse initiatieven los van elkaar ontstaan. Het kan als inspiratiebron dienen voor het initiatief ‘MKB Regiobooster’ waarbij veertien hogescholen het voortouw nemen om in alle regio’s in Nederland de samenwerking tussen hogescholen, provincies, ROM’s en andere partners, zoals MBO-instellingen, universiteiten en eerstelijnsorganisaties voor mkb-ondersteuning, te versterken. Dit initiatief sluit mooi aan op het traject dat is gestart onder de titel ‘Actieagenda MKB Dienstverlening’, waar de ROM’s partner in zijn.    

Meer weten?
Voor meer informatie over Campus Zeeland kun je contact opnemen met Wies Buysrogge van Impuls Zeeland. Voor meer informatie over de Actieagenda MKB Dienstverlening kun je contact opnemen met Marcel Kleijn (secretaris ROM-Nederland); voor meer informatie over het initiatief van de veertien hogescholen kun je contact opnemen met Harry Kotey

Voedsel vernieuwers sluiten Business Innovation Program Food editie 8 af

Na tien intensieve weken sloten zeven ondernemers woensdag 23 mei hun deelname aan het Business Innovation Program Food editie 8 af. Ze presenteerden hun roadmap voor de verdere ontwikkeling van hun bedrijf. Wat ze allemaal gemeen hebben? Een innovatief bedrijfsidee dat bijdraagt aan de voedseltransitie.

 

“Het programma neemt je mee, stap voor stap in wat nodig is (om te groeien). Ik heb echt heel veel duidelijkheid gekregen qua prioriteiten stellen. Het sparren met de medecursisten is heel fijn, je zit in dezelfde fase, je kunt je netwerk uitbreiden, duidelijke richting krijgen in wat jij kan doen.”

Marieke – Boslekker

Deze bedrijven deden mee aan editie 8

  • Fabafull: eiwitrijke tussendoortjes op basis van veldbonen voor de zorgmarkt
  • Pantry: onbemande streekwinkel
  • Fungi For Future: duurzame verpakkingsmaterialen op basis van mycelium
  • Seaweedland: zeewier geteeld op land
  • Climatechain: supermarkt survival – het helpen van consumenten bij het maken van duurzame keuzes in de supermarkt
  • Boslekker: het verwerken van oogsten uit voedselbossen tot houdbare producten
  • Lytse griente: teelt van microgroente voor horeca

 

“Doordat we de basis goed hebben neergezet en prioriteiten goed hebben gesteld kunnen we de pantryfarm verder ontwikkelen.”

Lukas– Pantry

 

Op 11 september gaat editie 9 van het programma van start. Neem een kijkje op www.businessinnovationprogramfood.nl voor meer informatie.

 

 

Samenwerkingspartners:

Binnen het Business Innovation Program Food werken de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (LIOF, NOM, Innovation Quarter, BOM, Horizon Flevoland, ROM Utrecht Region, Impuls Zeeland, ROM InWest en Oost NL) samen met  Invest-NL, Rabobank, Foodvalley NL, Gritd,. RVO en Alliantiepartners

 

ESC werkt mee aan onderzoek met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

ESC werkt mee aan het NWO ESMEE-onderzoek in samenwerking met haar praktijkpartners van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) dankzij ClickNL gelden.

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Inholland gaan samen met alle Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s) in Nederland aan de slag om transdisciplinair onderzoek te doen naar samenwerking tussen de ROM’s en andere partijen (MKB, beleidsmakers etc.) buiten hun regio’s, in samenwerking met het Expertisenetwerk Systemisch Co-Design. Het onderzoek richt zich op het identificeren, ontwikkelen en deelbaar maken van bovenregionale best practices voor en in zogenoemde experimenteeromgevingen. Het doel is om hiermee ecosystemen voor duurzaam ondernemerschap van startups en scale-ups te verbeteren.

Voor dit ESMEE-onderzoek werkt de Universiteit Utrecht nauw samen met ESC-lectoren en onderzoekers van de lectoraten Societal Impact Design (Inholland) en Designing Value Networks (Haagse Hogeschool). Binnen het Expertisenetwerk Systemisch Co-design is er ervaring met het werken in experimenteeromgevingen

Lector Wina Smeenk: “Dit onderzoek leert ons inhoudelijk meer over de aanpak van Systemisch Co-Design in de praktijkcontext: we onderzoeken hoe bovenregionaal samenwerken de ecosystemen voor duurzaam ondernemerschap versterkt met onze ESC-partner, de ROM’s.”

Het onderzoek hoopt nieuwe inzichten te verkrijgen over hoe regio’s elkaar kunnen helpen bij het bevorderen van ondernemerschap om maatschappelijke missies en impact te bereiken (maatschappelijk verdienvermogen). De uitkomsten geven de regio’s en ROM’s inzicht in hoe efficiënter om te gaan met schaarse middelen en mensen om ondernemerschap te bevorderen en meervoudige waarde creatie mogelijk te maken.

Ook willen we  tools ontwikkelen die bijdragen aan hoe regio’s beter met elkaar kunnen samenwerken over de grenzen van het eigen grondgebied. Zo kunnen stakeholders en ROM’s bewuster in het ecosysteem van elkaar leren – Systemisch Co-Design. Inzicht in de samenhang en relaties tussen stakeholders in hun ecosystemen laat zien waar kansen zitten om innovaties van ondernemers te vergroten. Dit leidt uiteindelijk tot een gemeenschap van ROM’s die het Nederlandse ecosysteem voor ondernemerschap kunnen versterken.

Het onderzoek staat onder leiding van Wina Smeenk (Hogeschool Inholland, Expertisenetwerk Systemisch Co-design), Frank van Rijnsoever (Universiteit Utrecht) en Erik Stam (Universiteit Utrecht), en wordt uitgevoerd door onderzoekers aan de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Inholland.  Dit ESMEE-plus onderzoek wordt gefinancierd door de CLICKNL Publiek Private Samenwerking (PPS)-toeslag.

Board Impact Award 2024 – nomineer een board member

De Board Impact Award is een initiatief van ScaleUpNation, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en Invest-NL. Het gaat om een (jaarlijkse) zoektocht naar bestuursleden die excelleren in het ondersteunen, coachen, inspireren en motiveren van de CEO’s en senior management teamleden van startups en scale-ups.

Kan jouw onderneming steunen op zo’n ‘top-tier’ Board Member? Nomineer dan jouw bestuurslid voor de Board Impact Award 2024!

Wie kan zich aanmelden voor de Board Impact Award?

Elk adviserend of toezichthoudend board member van een scale-up of startup kan voor de prijs worden genomineerd door een ander lid van het bestuur en/of management team van de desbetreffende startup of scale-up.

Hoe werkt het nomineren?

Als founder/CEO, mede-commissaris, of investment manager is het mogelijk om een board member te nomineren. Dit kan tot uiterlijk 30 april. Volg deze link naar het nominatie formulier, deze bestaat uit drie secties:

  1. Algemene informatie over jouw scale-up (de organisatie waarvan jouw kandidaat commissaris is);
  2. Algemene informatie over de board en jouw kandidaat;
  3. Vier essay vragen over jouw commissaris, waar je in detail de achtergrond van jouw kandidaat beschrijven, en de relatie van de commissaris met het bedrijf, waaronder specifieke voorbeelden over hoe deze heeft bijgedragen aan jullie ‘scaling journey’.

En verder?

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de Board Impact Award ceremonie op 19 juni, 2024. Meer informatie over het selectieproces, de jury én de prijzen vind je op de LinkedIn pagina en website van ScaleUpNation.

ROM-participaties hebben aantoonbare impact op de groei van innovatieve bedrijven

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) hebben als doel om met durfkapitaal bedrijven te financieren die met hun maatschappelijke innovaties moeilijk financiering op kunnen halen in de markt. En dat lukt ook in de praktijk.

Uit het artikel van Tommy Span, Brenda Bos, Marcel Kleijn en Boy Schmidt blijkt:

1️⃣ ROM’s spelen een belangrijke rol bij het overbruggen van de financieringskloof voor innovatieve bedrijven. Ze stellen durfkapitaal beschikbaar, wat financiële extra waarde toevoegt.
2️⃣ Bedrijven die steun ontvangen van ROM’s laten na vier jaar vergelijkbare groei zien in omzet, werkgelegenheid en speur- en ontwikkelingswerk (S&O) als bedrijven waar commerciële participatiemaatschappijen in investeren.
3️⃣ ROM’s dragen bij aan maatschappelijke impact door te investeren in bedrijven die werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming en gezondheidszorg. Dit past binnen de trend waarbij ROM’s zich meer richten op het bevorderen van maatschappelijke baten en missiegestuurd innovatiebeleid.

Dit onderstreept het belang van publiek durfkapitaal voor het stimuleren van innovatie.

Lees het volledige artikel: ROM-participaties helpen risicovolle innovatieve bedrijven – ESB

Het Business Innovation Program Food is weer van start

Het Business Innovation Program Food is weer van start gegaan met 9 gepassioneerde ondernemers. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Alle ondernemers hebben een innovatief idee dat een bijdrage levert aan een duurzaam en gezond voedselsysteem. In de komende 10 weken gaan ze aan de slag met het verder ontwikkelen van hun ideeën om zo hun onderneming succesvol te laten groeien.

Benieuwd wie er meedoen in deze 8e editie?
•   Lytse Griente
•   Stichting Pantry
•   Fabafull BV
•   Oesterproeverijbox
•   Climatechain.nl
•   GroupRez
•   Boslekker
•   Funghi For Future
•   Seaweedland

Samenwerkingspartners 
Binnen het Business Innovation Program Food werken de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (LIOF, NV NOM, InnovationQuarter, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Horizon FlevolandROM Utrecht Region, Impuls Zeeland, ROM InWest en Oost NL) samen met Invest-NL, de RabobankFoodvalley NLAlliantiePartnersNetherlands Enterprise Agency en GritdROM-Nederland

 

HealthTech Accelerator afgetrapt: Acht gedreven Health Tech ondernemers vergroten hun kans op de markt in zes maanden

De HealthTech Accelerator, waar acht gedreven Health Tech ondernemers aan deelnemen, is onlangs afgetrapt. Dit unieke programma biedt ondernemers in de gezondheidszorg maatwerkondersteuning bij hun marktintroductie en het opschalen van hun oplossing. Veel innovatieve bedrijven in de gezondheidszorg vinden moeilijk de weg in dit complexe landschap. Het krijgen van klantcommitment, het betrekken van verschillende partijen in de aankoopbeslissing en het financieren van marktintroductie blijft uitdagend. Tijdens een periode van zes maanden helpen we deze bedrijven hiermee.

Na een succesvolle eerste editie, gericht op ondernemers uit Zuid-Holland, bundelen we nu de krachten voor een landelijke editie van de HealthTech Accelerator. Deze samenwerking tussen de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), Invest-NL en het National eHealth Living Lab (NeLL) biedt ondernemers toegang tot een breed netwerk van relevante experts en organisaties in de gezondheidszorg.

Collectief maatwerkprogramma

Een van de unieke aspecten van deze HealthTech Accelerator is dat het een collectief maatwerkprogramma is. In gezamenlijke bijeenkomsten delen ondernemers hun ontwikkelingen, leren ze van elkaar en vergroten ze hun kennis tijdens masterclasses over relevante thema’s. Bovendien stellen deelnemers individuele ontwikkelplannen op voor de komende zes maanden waarin ze intensief worden begeleid en uitgedaagd door experts vanuit de ROM’s en Gritd. Ook hebben de ondernemers toegang tot verschillende sectorexperts, afhankelijk van hun specifieke doelen.

Een van de deelnemers, Leonard Moonen, Praxa Sense, bevestigt dat de combinatie van de organiserende partners de belangrijkste reden is voor deelname. ‘Wij hebben positieve ervaringen met de organiserende partijen en kijken ernaar uit nu deze partijen samenwerken in dit landelijke programma. Daarnaast zijn we met Praxa Sense analyses aan het doen naar mogelijke barrières en daarvoor kunnen we externe expertise goed gebruiken. Deze HealthTech Accelerator komt dus perfect voor ons uit!’

 

‘Onze technologie staat aan de core van microbiologische analyses. Hierdoor zijn tal van toepassingen mogelijk. We willen het programma gebruiken om meer focus te creëren in onze go-to-marketstrategie.’ – Erwin Damberg, Biotrack

 

Dynamische sfeer

Tijdens de kick-off merkt Marc Kalf, ROM Utrecht Region, op dat er al een goede groepsdynamiek ontstond, waarin de deelnemers elkaar kritische vragen stelden en elkaar uitdaagden. Dit biedt een sterke basis voor de komende tijd waarin de ondernemers intensief samen zullen werken.

De kick-off vond plaats bij Invest-NL in Amsterdam. Tijdens de ochtend stelden de deelnemende bedrijven zichzelf voor, gevolgd door een masterclass van Stephan Botz, Gritd, over het belang van consistente groei. Na de lunch werkten de bedrijven aan hun ontwikkelplannen, met daarin hun key results voor de komende zes maanden geformuleerd.

Kick-off Helath Tech Accelerator

Go-to-marketstrategie

Erwin Damberg, Biotrack, deelt het belangrijkste doel van zijn ontwikkelplan tijdens de kick-off. ‘Onze technologie staat aan de core van microbiologische analyses. Hierdoor zijn tal van toepassingen mogelijk. We willen het programma gebruiken om meer focus te creëren in onze go-to-marketstrategie.’

Ook voor Filippo van Hellenberg Hubar, Wolk, is een duidelijke productmarktfit een van de key results. ‘Tot op heden hebben we alleen zaken gedaan met zorginstellingen (verpleeghuizen). Wolk heeft onlangs een nieuwe propositie gelanceerd voor de consumentenmarkt. We geloven dat hier veel kansen liggen, maar we zouden hulp kunnen gebruiken om te leren hoe we die kansen kunnen verzilveren. Rechtstreeks aan de consument? Via een distributeur? En wat is de rol van de verzekeraar? Kortom, veel vragen waar we mee zitten en waar we graag over zouden sparren met experts uit de industrie.’

Vormgeven toekomst gezondheidszorg

‘Het is mooi om te zien dat ROM Nederland, Provincie Zuid-Holland en Invest-NL dit programma financieel ondersteunen. Hierdoor kunnen we samen optrekken en HealthTech ondernemers in Nederland verder helpen in hun bedrijfsgroei en hiermee de toekomst van de gezondheidszorg vormgeven’ – Marieke Kodde, InnovationQuarter.

‘Vanuit de provincie Zuid-Holland zetten we in op digitalisering onder andere in de gezondheidszorg. Met onze bijdrage aan de HealthTech Accelerator ondersteunen we innovatieve ondernemers in de ontwikkeling van hun digitale oplossingen om de gezondheidszorg toegankelijk, betaalbaar en bemensbaar te houden’ – Bart Spée, Provincie Zuid-Holland.

De komende maanden zullen de deelnemende bedrijven hun ontwikkelplannen gaan uitvoeren en aan de slag gaan met de gestelde doelen. Ze worden hierbij begeleid door experts van de ROM’s en Gritd en ondersteund door sectorexperts. We kijken uit naar de voortgang en successen van deze ondernemers!

Houd onze website in de gaten en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van deze acht gedreven HealthTech ondernemers.

Dit zijn de acht deelnemende bedrijven:

Praxa Sense ontwikkelt geavanceerde medische sensortechnologie, Speckle Plethysmografie sensor, die in staat is om onafhankelijk van gebruikersbeweging of huidskleur de bloedsnelheid te meten. Hierdoor is betrouwbare en continue monitoring mogelijk, wat essentieel is voor de behandeling en het volgen van aandoeningen rondom het hart.

Thuisleefgroep biedt software-oplossingen om zorgprofessionals te ondersteunen bij de inzet van zorgtechnologie passend bij de zorgvraag van hun cliënten. Zorghulpmiddelen worden hiermee toegankelijker en overzichtelijker, waardoor mensen met een zorgvraag met de juiste hulpmiddelen langer zelfstandig kunnen blijven.

Biotrack gebruikt de C-FISH-technologie om het darmmicrobioom te analyseren en professionals te voorzien van advies voor gepersonaliseerde dieetadviezen en gezondheidsoplossingen.

Hello 24/7 is een premium app en platform dat is ontworpen om het organiseren van taken en zorg gemakkelijker te maken voor mantelzorgers, waardoor de last van mantelzorg kan worden verdeeld binnen hun netwerk.

Wolk ontwikkelt en verkoopt draagbare heupairbags om heupfracturen bij vallende ouderen te voorkomen.

Coachjezelf biedt LIV, een webapplicatie met oefeningen en tools uit de positieve psychologie en cognitieve gedragstherapie, aan huisartsen voor ondersteuning naast de face-to-face contacten met cliënten.

Protyon maakt gebruik van een generatief AI-model om analyses te automatiseren, waardoor artsen worden ondersteund bij het vinden van de meest effectieve behandeling om het leven van kankerpatiënten te verlengen.

Sensible Healthcare heeft een innovatieve productiemethode voor continue biosensoren ontwikkeld, waardoor persoonlijke biosensing betaalbaar, comfortabel en integreerbaar wordt. Dit is essentieel om de behandeling van chronische ziekten zoals diabetes draagbaar en effectief te maken voor gezondheidszorgsystemen wereldwijd.

 

Meer weten over de Health Tech Accelerator?

Neem gerust contact op met Marieke Kodde, Programma Manager InnovationQuarter.

 

Kopgroep Circulair Financieren lanceert open source scorecard

De weg naar de circulaire economie is nieuw en ingrijpend. Het vraagt anders kijken, experimenteren en voor een circulaire toekomst durven kiezen. De Kopgroep Circulair Financieren is een krachtige publiek-private samenwerking tussen ABN AMRO, European Investment Bank, Gemeente Amsterdam, ING, Invest-NL, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants, Nederlandse Vereniging van Banken, Nederlandse Waterschapsbank, Provincie Utrecht, Rabobank, de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen, Triodos Bank en De Nederlandse Bank met een gezamenlijk doel: Nederland koploper maken in de circulaire economie door circulair financieren de norm te maken in 2030.

De circulaire economie stuurt op het minimaliseren van het gebruik van nieuwe grondstoffen, materialen en producten, het maximaliseren van hergebruik en het verkleinen van de afvalberg door het creëren van een gesloten kringloop van productie en consumptie. De circulaire economie is essentieel om binnen de ecologische grenzen van onze planeet te blijven. Hiermee wordt de Nederlandse economie tegelijkertijd minder afhankelijk van grondstoffen uit de rest van de wereld. Financiers, investeerders en andere dienstverleners in de financiële sector spelen een sleutelrol bij het aanjagen van de circulaire transitie. De Kopgroep werkt aan oplossingen voor de knelpunten met betrekking tot het financieren van circulaire ondernemers, deze knelpunten worden benoemd in de Roadmap Circulair Financieren 2030. Voorop staat dat circulariteit een integraal onderdeel moet zijn in de beoordeling van financieringsaanvragen en investeringsbeslissingen.

‘Invest-NL is vanaf de start in 2020 actief in het financieren van circulaire proposities. De intensieve samenwerking met deze diverse groep financiers en investeerders heeft kennis, netwerk en ervaring opgeleverd. En dat maakt ons een uniek transitienetwerk. En op deze manier maken we de financiering van een circulaire toekomst mogelijk.’

– Anne Mieke van der Werf, Directeur Business Development bij Invest-NL en voorzitter Kopgroep Circulair Financieren –

Een belangrijke pijler in de aanpak van de Kopgroep is inspireren met concrete voorbeelden. Op zoek naar bewijsvoering, techniek en data worden circulair gefinancierde ondernemingen en projecten door de Kopgroep geanalyseerd en gedeeld. De voorbeelden die hieruit voortkomen worden gedeeld in de sector.

Met een circulaire bril kijken naar financiering

Een uitdaging is dat lineaire risico’s, zoals uitputting natuurlijke bronnen, kostenstijging grondstoffen en milieuschade, en circulaire kansen, waaronder duurzame innovatie, kostenbesparing en klantwaarde, expliciet worden meegenomen in financieringsbeslissingen.  De continuïteit van ondernemen staat immers op het spel zolang de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen blijft bestaan. Ook is het belangrijk dat we de risico’s van circulaire economie realistischer inschatten. Dit betekent dat we onze risicomodellen meer op de toekomst moeten afstemmen en moeten kijken naar zekerheden in toekomstige geldstromen, lange termijn stabiliteit en solide contracten binnen de productieketen.

Arjan van den Born, directeur ROM Utrecht Region, namens ROM Nederland: “Het realiseren en het laten groeien van een innovatieve circulaire onderneming is ontzettend lastig. Niet alleen omdat de technologie nog ontwikkeld moet worden, maar ook omdat de markt ontzettend ondoorzichtig is. Klanten zijn conservatief, de producten bestaan nog niet, prijzen fluctueren en de benodigde regels en wetten ontbreken. Daarom hebben circulaire ondernemers ondersteuning nodig; financieel, maar ook met kennis en netwerk. Daar helpen de ROM’s bij; het realiseren van een mooiere wereld door het steunen van innovatieve ondernemers.”

De Kopgroep Circulair Financieren heeft gezamenlijk een open-source, anoniem te gebruiken, Circular Risk Scorecard ontwikkeld, waarin risico’s en kansen worden bekeken vanuit een circulair perspectief. Het doel van de Circular Risk Scorecard is data te verzamelen, om te kunnen onderbouwen dat de risico’s van circulair ondernemen momenteel te hoog worden ingeschat, en de kansen te weinig worden meegewogen in een financierings- of investeringsbeslissing.

De Kopgroep roept de financiële sector op om de scorecard te gaan gebruiken en hiermee inzichtelijk te maken wat de circulaire risicoscore is van het te financieren bedrijf of project en deze score mee te nemen in de besluitvorming voor financieren en investeringen.

Wil je (gratis) aan de slag met de scorecard of meer informatie, lees dan hier verder.

De Kopgroep Circulair Financieren is onderdeel van het Platform Duurzaam Financieren van De Nederlandse Bank.

Next Level Startup Ecosysteem Nederland

Nederland heeft een koploperspositie in Europa als het gaat om aantal startups. Echter, ondanks het stimulerende startupbeleid, het groeiend aanbod van startup-ondersteuning en de toegenomen investeringen in startups, daalt het aantal startups dat doorgroeit naar scale-ups. Redenen hiervoor zijn: startups groeien inconsistent, ondersteuning is te divers, versnipperd en korte termijn gericht. Tenslotte is het lerend vermogen van het ecosysteem laag. Omdat te weinig startups doorgroeien, gaat een fors economisch potentieel verloren en lopen we kansen voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen mis. Met dit initiatief doen de ROM’s een handreiking om het Nederlandse startup ecosysteem te professionaliseren. Niet alleen, maar juist samen met alle partners in het startup ecosysteem.

De afgelopen jaren zijn er succesvolle stappen gezet met het ontwikkelen van landelijke en bovenregionale data gedreven programma’s (generiek en thematisch) die startups succesvol naar de volgende levensfase brengen, zowel door de ROM’s als Invest-NL, Techleap, Gritd en overige private partners. Ook is er een belangrijke verbindende rol gespeeld in het opzetten van het gezamenlijke startup ecosysteem, bijvoorbeeld in het Noorden en in Noord-Brabant, waarbij dezelfde methodiek en ‘taal’ is gehanteerd. Op basis van deze successen doen de ROM’s een voorstel over hoe ze gezamenlijk met ketenpartners het Nederlandse startup ecosysteem naar een hoger niveau kunnen brengen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met verschillen in regionale ecosystemen (qua organisatie, structuur en afstemming). In dit visiedocument ligt de focus op de eerste levensfasen van startups waardoor zowel goed wordt aangesloten op valorisatie van kennis door kennisinstellingen en bedrijven, als op de doorontwikkeling richting scale-ups door onder meer Invest-NL, Techleap.nl en de markt.

Het doel is om gezamenlijk te werken aan een professioneler startup ecosysteem met een landelijk coherente, data gedreven programmering die consistent groeien en opschalen van startups stimuleert. Dit leidt tot meer succesvolle en sneller groeiende startups.

Lees voor meer informatie het visiedocument.