Partnership Gritd en Business Innovation Program Food geformaliseerd

Gritd is sinds dit najaar formeel partner van het Business Innovation Program Food (BIPF). Het bedrijf uit Tilburg is al vanaf de start in 2020 betrokken bij het ontwikkelen van het programma dat ondernemers in de foodsector helpt van innovatieve ideeën kansrijke business cases te maken. Medeoprichter van Gritd Stephan Botz: “Als je kijkt naar de hoeveelheid voedsel wat geproduceerd moet worden om iedereen in de wereld te voeden…dat gaat gewoon niet in de huidige structuren. BIPF is een broedplaats, om de eerste validatie te doen in de markt. Een andere manier van omgaan met voedsel en daar een commercieel interessante business case van maken: een enorme uitdaging.”

 

Datamodel analyseert gedrag startups

Botz richtte Gritd op in 2019 samen met Gijs van de Molengraft. Hij legt uit wat hun missie is:

“Ons doel is simpel en uitdagend tegelijkertijd: we willen meer scale-ups creëren. Het lukt maar weinig startups door te groeien naar scale-up, volgens onderzoek uitgevoerd door Techleap zo’n 16%. Dat vinden wij fascinerend, hoe komt dat? Wij hebben een datamodel ontwikkelt dat het gedrag van startups analyseert. Op basis daarvan kunnen we meetbaar maken of het gedrag past bij de levensfase van het bedrijf. Dat is vaak níet het geval. Wij zien dit als een indicator dat startups niet doorgroeien tot scale-up.”

 

Botz kan daarvan legio voorbeelden geven: “Een startup weet bijvoorbeeld nog niet wie zijn klant is, maar houdt zich al wel bezig met marketing activiteiten. Als je nog niet weet op wie je je moet richten, dan is marketing best complex. Of ze weten nog niet precies hoe hun product er uit moet zien, maar ze nemen al wel mensen aan die het product moeten bouwen. Of ze hebben nog geen idee hoe het verdienmodel er uit ziet maar gaan al wel financiering ophalen. De activiteiten sluiten niet altijd aan bij de feitelijke levensfase.”

 

Het is moeilijk om vanaf de buitenkant vast te stellen in welke fase een bedrijf zich bevindt, weet Botz. “Ons datamodel maakt dat wel meetbaar en zichtbaar. Startups moeten soms afscheid nemen van bepaalde activiteiten, of juist méér doen, zodat ze weer in lijn komen met de levensfase waarin ze zitten en de mijlpalen kunnen bereiken die daarbij horen.”

 

Datamodel vertalen in acceleratieprogramma’s

Botz: “Wij vertalen die unieke inzichten vanuit een specifieke doelgroep naar activiteiten waar die de ondernemer vooruit helpen. Wij bouwen acceleratieprogramma’s zoals het BIPF. Die programma’s leveren we aan het ecosysteem, met name aan regionale ontwikkelingsmaatschappijen maar ook aan universiteiten, zodat zij ondernemers kunnen helpen specifieke doelstellingen te bereiken zoals het valideren van een businesscase. Alles is gericht op de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat startups makkelijker door ontwikkelen. Met ons datamodel kunnen we heel specifiek zien: deze startup is nu in deze fase en daar past dit bepaalde programma bij.”

 

Zijn de diverse programma’s veel veranderd in de loop van de jaren?

“We blijven ontwikkelen en verbeteren, op basis van de data die we verzamelen. BIPF is steeds groter geworden met steeds meer partners. De focus lag eerst op voedselverspilling, nu kijken we meer naar de voedseltransitie in z’n geheel. Bij voedingsbedrijven is het heel belangrijk dat je samenwerkingen maakt in de keten, en die goed borgt, zodat ze sterk zijn voor de toekomst. Bijvoorbeeld: het kan voorkomen dat startups die gebruik maken van reststromen andere afspraken moeten maken met leveranties naarmate zij verder opschalen. Dan kan het businessmodel onder druk komen te staan.  Een samenwerking met een leverancier van reststromen moet je aan de voorkant borgen: wat verwachten we van elkaar en wat gebeurt er als we groeien, hoe ziet ons partnership er dan uit? Dat soort elementen hebben we toegevoegd aan het BIPF.”

 

In het BIPF werken alle regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en partners samen om transities in de foodsector te versnellen. Zij ondersteunen in een programma van 10 weken ondernemers in de agrofoodsector bij het omzetten van hun innovatieve ideeën, die bijdragen aan de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem, naar een gevalideerde business case. Gritd neemt sinds het begin van het BIPF de rol van trainer op zich, deze samenwerking is nu omgezet in een partnership. Binnen dit partnership werken Gritd en de ROM’s samen aan het door ontwikkelen en professionaliseren van het BIPF.