Corona-OverbruggingsLening verlengd, aanvragen vanaf vandaag mogelijk

De verlenging van de Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB’ers is inmiddels een feit. Innovatieve ondernemers die in zwaar weer zitten vanwege Covid19 kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen via de portal.

Overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers

De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19. In totaal is er €300 miljoen beschikbaar gesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Op verzoek van EZK verstrekken de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) overbruggingsleningen tussen de €50.000,- en €2 miljoen onder gunstige condities.

Aanvragen voor de COL waren in eerste instantie mogelijk tot eind september. Na beoordeling van alle aanvragen is er nog een bedrag van ruim €35 miljoen onbenut. Gezien het verloop van het economisch herstel en het resterende COL-budget heeft het kabinet besloten de regeling te verlengen tot uiterlijk 30 juni 2021.

Rinke Zonneveld (directeur InnovationQuarter) namens de ROM’s: “Bij de start van de COL hoopten we dat deze regeling enkele maanden nodig zou zijn en de situatie eind 2020 weer ‘normaal’ zou zijn. De praktijk is helaas anders. Covid19 houdt Nederland en het bedrijfsleven nog steeds stevig in zijn greep. We onderschrijven dan ook het besluit van het kabinet om de COL-regeling te verlengen en zo ondernemers door deze crisis te helpen zodat zij kunnen blijven innoveren. Want innovaties zijn essentieel om onze economie weer op peil te krijgen na de crisis.”

Aanvragen mogelijk vanaf 4 januari 2021

De online aanvraagportal gaat vandaag weer open. Aanvragen zullen volgens de eerder gehanteerde tendersystematiek beoordeeld worden. Dat betekent dat de ROM’s aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie de aanvragen tegen elkaar afweegt. Naast de formele criteria kijken zij dan ook naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie. Bedrijven die eerder een COL toegekend hebben gekregen, kunnen niet opnieuw aanspraak maken op de COL-regeling.

Maurice van Tilburg van Techleap vertelt: “We merken dat de huidige toename van het aantal Corona-gevallen en de bijbehorende maatregelen het herstel van startups raakt. Het verkrijgen van kapitaal en uitrol van producten wordt bijvoorbeeld verder vertraagd. We zijn blij dat de COL langer beschikbaar wordt gemaakt en zullen samen met de partners dit proces wederom via de aanvraagportal faciliteren.”

Meer informatie

Corona-OverbruggingsLening verlengd, aanvragen vanaf vandaag mogelijk

 

RaboResearch: regio’s hebben hun eigen, unieke kracht

Op 24 november organiseerden de ROM’s een webinar met Otto Raspe, Hoofd RaboResearch Nederland Regio’s en Thema’s. Hij ging tijdens dit webinar in op de economische groei én brede welvaart in Nederlandse regio’s en formuleerde de opgaven waar verschillende typen regio’s voor staan en ze aan zouden moeten werken. Onderstaand de verslaglegging van dit webinar.

De wereld versus regio

Het klinkt een beetje als een contradictio in terminis, maar de onderzoeken wijzen het echt uit: hoe meer de economie wereldwijd vervlochten is, des te belangrijker wordt de rol van de regio’s daarin. Hoofd RaboResearch Otto Raspe legde in een webinar glashelder uit hoe dat zit. Daar kan elke regio zijn voordeel mee doen.

In de wereld van nu, en van straks al helemaal, gaat het niet meer puur en alleen om economische groei. De brede welvaart wint aan belang. De economie vinden we met zijn allen heus nog belangrijk. En nog altijd meten we de vooruitgang van ons land vooral aan de hand van het BNP. En dat is zo’n gek instrument nog niet, want steeds weer blijkt er een direct verband tussen economische ontwikkeling en het geluksgevoel van het volk.

Onderzoeker Otto Raspe kijkt dieper. Hij ziet dat er duidelijke verschillen zijn tussen de regio’s in Nederland, hij ziet dat het aandeel van de ene regio in het BNP groeit, terwijl andere regio’s juist relatief achteruitboeren. Eindhoven Brainport bijvoorbeeld is zo’n stijger, terwijl het zuidelijk deel van de randstad zich meer zorgen moet maken.

Radertjes

Waar ligt dat aan? Zeker niet aan één ding, maar altijd aan een combinatie van factoren. Wat wel het agglomeratie-effect wordt genoemd, is daarin belangrijk. Waar mensen en bedrijven clusteren, ontstaan voordelen die kunnen uitmonden in versnelde economische groei. In een stad gebeurt plat gezegd meer dan in een dorp. Raspe: ,,Waar de geografische dichtheid toeneemt, zie je de productiviteit verhogen, maar ook het gemiddelde inkomen. Mensen worden slimmer, gezonder en blijer in een groenere omgeving, met minder criminaliteit.’’

Moeten we dan maar alles volbouwen? Dat dan ook weer niet. Het succes van een regio is namelijk afhankelijk van pakweg acht radertjes die het wiel van de vooruitgang in beweging zetten. Zit er zand in één van die radertjes, dan vertraagt het hele wiel. Waar gaat het dan om? Het gaat om clusters van bedrijvigheid, om de mate van ondernemerschap, om de aanwezigheid van human capital, om de kennisinfrastructuur, de fysieke infrastructuur, het aanbod van financieringen, de governance en het leef-woonklimaat.


Zet je die radertjes op een rijtje, dan heeft elke regio er heel wat in de aanbieding. Raspe: ,,Er is niet één formule die op elke regio geplakt kan worden.’’ Waar op de ene plek de fysieke infrastructuur top is, kan elders het leef-woonklimaat uitblinken. Je ziet meer en meer dat regio’s die het op al die factoren goed doen, de sterkste groei laten zien. En ook dat regio’s die het op één van die factoren duidelijk minder doen, in het totale beeld achterblijven.

Elk regio eigen groeimodel

Laat een groep mensen invullen wat ze nu écht waardevol vinden, en je krijgt een veel breder beeld dan inkomen alleen. Scholing, leefomgeving, veiligheid, sociale interactie, sport, cultuur, gezondheid, dat zijn factoren waar we belang aan hechten. Raspe: ,,Het is onzinnig om het economisch verdienmodel na te streven dat van bijvoorbeeld de regio Amsterdam een succes maakte. Als je nu kijkt op de kaart met brede welvaart, blijft dat gebied juist achter. En dat zie je terug in de bijdrage van zo’n regio aan het BNP. Elke regio verdient een eigen model.’’

De regionale motoren van nu en straks zijn verschillend. Elke regio moet inzetten op zijn eigen krachten. Rust, ruimte, onderwijsaanbod, veiligheid, sociale cohesie, of juist innovatiekracht, inkomens, werk en milieu. De overheid kan daarbij een handje helpen. Door financieringen beschikbaar te stellen om de innovatiekracht en het ondernemerschap te versterken bijvoorbeeld. Zo blijf je goed in de radertjes van het wiel die al sterk zijn, en verstevig je de radertjes die extra aandacht behoeven.

 

U kunt het webinar (nogmaals) volgen door op deze link te klikken.

De presentatie van Otto Raspe vindt u hier.

Update over Corona-OverbruggingsLening

Op 27 oktober 2020 presenteerde het kabinet aanvullingen op het steun- en herstelpakket. Over de COL is het volgende gecommuniceerd in de Kamerbrief: ‘Er zijn twee rondes Corona overbruggingsleningen via de ROM’s gedaan. Hiervoor is eerder € 300 miljoen beschikbaar gekomen. Bij het sluiten van de oorspronkelijke termijn is nog € 50 miljoen onbenut en is besloten de COL te verlengen om zo liquiditeit voor start- en scale-ups en non-bancaire financiers beschikbaar te houden’.

Link naar Kamerbrief.

De ROM’s zijn momenteel met EZK in gesprek over de voorwaarden. Zodra meer hierover bekend is zullen we dit breed communiceren.

‘Wie voedsel verspilt, verspilt niet alleen eten maar ook land, water en energie’

Wereldwijd wordt ongeveer een derde van al het voedsel verspild, ergens tussen ‘boer en bord’. In Nederland ligt dat percentage iets lager: ongeveer 20%.  De Stichting Samen Tegen Voedselverspilling (STV) daagt iedereen uit vanaf 1 september een week lang zo min mogelijk voedsel weg te gooien. “Wie voedsel verspilt, verspilt niet alleen eten maar ook land, water en energie,” zegt Els van Diermen, manager Business Solutions bij STV. “6% van de CO2-uitstoot komt van de productie van voedsel dat later wordt weggegooid. Minder verspilling is goed voor het milieu, én voor de portemonnee.” De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) ondersteunen de initiatieven van STV en gaan via het programma ‘Voedselwaarde’ gezamenlijk de strijd aan tegen voedselverspilling.

 

‘Kopen, koken en bewaren’

Om de groeiende wereldbevolking te voeden moeten we steeds meer voedsel produceren. De uitdaging is om dit zo efficiënt mogelijk te doen en zo min mogelijk grondstoffen en voedsel te verspillen, vanaf het moment van verbouwen, tot het moment van consumeren. “In de westerse wereld zit veel verspilling bij de consument. Het eten is te goedkoop. Veel mensen gooien bijvoorbeeld te veel gekookte pasta of rijst weg. Mijn leus is: kopen, koken en bewaren.” In minder ontwikkelde landen vindt de verspilling vooral plaats bij transport en opslag. Van Diermen: “Houdbaarheid speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe beter de koeling en hoe langer de houdbaarheid, des te minder bederf.” Een goede afstemming in de keten is ook belangrijk om verspilling tegen te gaan: “Stel je hebt als teler een goede oogst aardbeien, dan moet een supermarkt daarop inspelen; met speciale acties die de consument verleiden tot aankoop.”

 

Technologie in de strijd tegen verspilling

Om verspilling te voorkomen worden nieuwe technologieën ontwikkeld. Van Diermen weet talloze voorbeelden te noemen. Het bedrijf One third ontwikkelde een technologie die groente en fruit scant en de houdbaarheid kan voorspellen. Op basis daarvan bepaalt een groothandel welke partij als eerste naar de supermarkt moet, en welke nog even kan blijven liggen. Het systeem van Wasteless zorgt ervoor dat producten in de supermarkt automatisch goedkoper worden naar mate de houdbaarheidsdatum dichterbij komt. Van rijpe bananen die anders weggegooid worden, maakt Sunt bananenbrood. Bestelbewuster is een tool om zakelijke lunches te bestellen en minimaal 50% verspilling te voorkomen. MaGie Creations maakt van bierbostel – de afvalstroom van bierbrouwerijen- gezonde en voedzame producten.

 

Gezamenlijke aanpak werkt

In de Verspillingsvrije week van 1 t/m 7 september kunnen consumenten meedoen met diverse challenges, zoals ‘Ga aan de slag als verspillingsvrije kok’. De stichting richt zich niet alleen op consumenten maar inspireert ook bedrijven aan de slag te gaan tegen verspilling. Horecaondernemingen kunnen zich aanmelden voor de Food Waste Challenge. Veel bedrijven en organisaties, waaronder de ROMs, hebben zich aangesloten bij de stichting. “Als je samenwerkt kom je gewoon verder,“ zegt Van Diermen. “Een voorbeeld: je wilt een product maken uit een reststroom. Dat is vaak duurder dan een regulier product en wordt daarom misschien niet verkocht. Als je in contact komt met bedrijven die al ervaring daarmee hebben, leer je wat werkt en wat niet. Samen kun je nieuwe oplossingen verzinnen. Het zijn vaak complexe problemen, een gezamenlijke aanpak werkt. We inspireren elkaar.”

 

Business Innovation Program Food

Over de samenwerking met de ROMs is Van Diermen zeer te spreken: “De samenwerking verloopt heel goed. Ik ben heel blij met de deelname en activiteiten van de ROMs, en met hun netwerken. Zij hebben een grote achterban van bedrijven die zij kunnen inspireren. Bijvoorbeeld met het ‘Business Innovation Program Food’. Ondernemers gaan de slag met een kansrijk idee om in 10 weken tijd tot een goede businesscase te komen, gericht op minder verspilling of op het beter ‘verwaarden’ van voedsel. De eerste groep start in september.”

 

‘Ultieme streven is 0% verspilling’

Zijn we met z’n allen al een beetje op de goede weg? “We doen het best goed,” vindt Van Diermen. We mogen het niet laten versloffen maar als je naar de consumentenkant kijkt: In de afgelopen jaren zijn we van 42 kilo afval per consument per jaar gedaald naar 34 kilo. Het ultieme streven is nul kilo en dat moet ook kunnen. Verspilling is niet nodig. Maar we zijn ook tevreden met 21 kilo in 2030. Dan hebben we een van de zogenoemde “Sustainable Development Goals” van de Verenigde Naties gehaald: 50 % minder verspilling in 2030 ten opzichte van 2015.”

Els van Diermen 

Els van Diermen
manager Business Solutions bij
Stichting Samen Tegen Voedselverspilling

 

Bent u als ondernemer geïnteresseerd in het Business Innovation Program Food? Neem contact op met Annemarie van Vilsteren (annemarie.vanvilsteren@oostnl.nl) of Linda van Mierlo (lvanmierlo@bom.nl)

Voedselwaarde: meerwaarde van grond tot mond 

Een derde van het voedsel dat we jaarlijks produceren belandt niet op het bord van de consument. Dat is zonde! Van het voedsel, maar ook van grondstoffen, energie, land, water, arbeid, tijd en geld dat erin gestoken is.  

Dat Nederland behoort tot de wereldtop als het gaat om het produceren van gezond en veilig voedsel, brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om hier wat aan te doen. Innovatieve ideeën zijn daarbij noodzakelijk. 

Binnen Voedselwaarde bundelen de regionale ontwikkelingsmaatschappijen hun krachten om business cases te realiseren die bijdragen aan een hoogwaardiger gebruik van (groene) grondstoffen en het tegengaan van verspilling in de keten. 

Klik op onderstaande link voor de infographic ‘Voedselwaarde: meerwaarde van grond tot mond’.

Voedselwaarde infographic

Over 600 start-ups and scale-ups received Corona bridging loan

From 29 April to 1 July 2020, over 600 start-ups, scale-ups and innovative SMEs received a Corona Bridging Loan (COL) for an expected total amount of € 217 million. This appears from an interim report by Techleap.nl that manages and analyses the COL portal. The Corona Bridging Loan (COL) is an emergency loan made available by the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy for innovative entrepreneurs and SMEs without a bank credit relationship that have run into financial difficulties due to COVID-19.
A majority of the companies that received a COL loan are enterprises that are already in a scale-up phase and/or already have an investor on board. It therefore primarily concerns companies with a proven innovation and a sustainable business model. Companies in the High-tech, Med-tech and Life Sciences sectors were most often allocated a bridging loan.

Need is high
Nearly 1,800 companies applied for over € 630 million via the COL between 29 April and 1 July, the reference date of the interim report. The vast majority (74%) of the applicants applied for bridging credit in the € 50,000 – 250,000 category with a median amount of € 240,000. Start-ups applied most often (59%), followed by scale-ups (23%).
For all the applications up until 1 July, the prognosis is that ultimately 40% will be allocated. € 217 million in loans is expected to be paid out for the applications until 1 July. A total of € 300 million has been made available by the government for the COL. It is expected that the remaining € 83 million will also be allocated before 1 October, the end date of the COL.

Maurice van Tilburg, Director Capital, Techleap.nl: “We are pleased that we have been able to support so many companies with their application for COL financing. As expert partner and manager of the COL portal, we are still analysing the data to see if the COL is doing what it is supposed to do. And of course, now that the bridging financing has almost come to end, we and our partners will continue to work on solutions that offer long-term support to help our innovative tech companies in the crisis.”

Rinke Zonneveld, InnovationQuarter Director and chairman of the joint regional development companies: “Start-ups and scale-ups invest a disproportionate amount in R&D, developing key technologies such as artificial intelligence, bio-technology and photonics and rapidly translating these into innovative services and products. Their products and services often contribute to solving social challenges. We need these innovators desperately. That is why, as regional development companies, we are proud to have been able to allocate these bridging loans and to help so many innovative companies.”

About COL
The Corona Bridging Loan (COL) is an emergency loan for innovative entrepreneurs and SMEs without a bank credit relationship that have run into financial difficulties due to COVID-19. This arrangement was created via an intensive collaboration between the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy (EZK), the joint Regional Development Companies (ROMs) and Techleap.nl along with the close involvement of Invest-NL. At the request of EZK, the ROMs allocate bridging loans between € 50,000 and € 2 million.

Find more information on:
https://www.invest-nl.nl/actueel/aanvullende-informatie-topss
https://www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal/

Appendix:
Report: https://www.techleap.nl/content/col-impact-report/

Meer dan 600 startups en scale-ups krijgen Corona-overbruggingsfinanciering

Van 29 april tot 1 juli 2020 hebben meer dan 600 startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een Corona-OverbruggingsLening (COL) gekregen voor naar verwachting een totaalbedrag van 217 miljoen euro. Dat blijkt uit de tussentijdse rapportage van Techleap.nl die de COL-portal beheert en analyseert. De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar gesteld noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door COVID-19.

Een groot deel van de bedrijven die een COL-lening kregen, zijn ondernemingen die zich al in een scale-up-fase bevinden en/of een investeerder aan boord hebben. Het gaat dus voornamelijk om bedrijven met een bewezen innovatie en een duurzaam bedrijfsmodel. Bedrijven uit de sectoren Hightech, Medtech en Life Sciences kregen percentueel het vaakst een overbruggingslening toegekend.

Animo is groot
Bijna 1800 bedrijven vroegen van 29 april tot 1 juli, de peildatum voor de tussentijdse rapportage, meer dan 630 miljoen euro via de COL. Het overgrote deel (74%) van de aanvragers vroeg een overbruggingskrediet aan in de categorie 50.000-250.000 euro, met een mediaan van 240.000 euro. De meeste aanvragen (59 procent) kwamen van startups, gevolgd door scale-ups (23 procent).

Van alle aanvragen tot 1 juli is de prognose dat uiteindelijk rond de 40% wordt toegekend. Er wordt naar verwachting €217 miljoen uitgekeerd voor de aanvragen tot 1 juli. Voor de COL is in totaal 300 miljoen euro beschikbaar gesteld door het kabinet. De verwachting is dat de resterende 83 miljoen euro voor 1 oktober uitgekeerd wordt, de einddatum van de COL.

Maurice van Tilburg, Director Capital, Techleap.nl: “We zijn blij dat we al zoveel bedrijven hebben kunnen ondersteunen met hun aanvraag voor een COL-financiering. Als kennispartner en beheerder van de COL-portal, blijven we de data analyseren om te kijken of de COL doet waar deze voor op is gezet. En natuurlijk blijven we, nu de overbruggingsfinanciering bijna ten einde loopt, samen met onze partners werken aan oplossingen die onze innovatieve techbedrijven ook op de lange termijn door de crisis helpen.”

Rinke Zonneveld, Directeur InnovationQuarter en voorzitter van de gezamenlijke regionale ontwikkelingsmaatschappijen: “Startups en scale-ups investeren onevenredig veel in R&D, ontwikkelen sleuteltechnologieën, zoals kunstmatige intelligentie, biotechnologie en fotonica, en vertalen deze in hoog tempo naar innovatieve diensten en producten. Vaak dragen hun producten en diensten ook bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. We hebben deze vernieuwers heel hard nodig. Daarom zijn we er trots op dat we als regionale ontwikkelingsmaatschappijen deze overbruggingsleningen hebben kunnen verstrekken en daarmee zo veel innovatieve bedrijven hebben kunnen helpen.”

Over COL
De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door CoVID-19. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Techleap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de 50.000 euro en 2 miljoen euro.

Meer informatie is te vinden op:
https://www.invest-nl.nl/actueel/aanvullende-informatie-topss
https://www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal/

Bijlage
Rapport: https://www.techleap.nl/content/col-impact-report/

Nieuwe voorwaarden COL 2.0 bekend; additionele €200 miljoen beschikbaar gesteld

Op 20 mei maakte het kabinet bekend €150 miljoen extra uit te trekken voor de Corona-OverbruggingsLening (COL). Een week later werd het budget met nog eens €50 miljoen opgehoogd en werd de aanvraagperiode verlengd tot 1 oktober. Om met het beschikbare budget zoveel mogelijk ondernemers te kunnen helpen is bekeken hoe de voorwaarden aangepast kunnen worden. Vandaag is er formeel akkoord gekomen vanuit Brussel op de vormgeving van de COL 2.0.

COL2.0 infographic

Aangepast beoordelingsproces; aanvragen mogelijk tot 1 oktober

Aanvragen ingediend tot en met 19 mei worden beoordeeld conform de voorwaarden zoals van toepassing vanaf de start van de COL eind april. Voor aanvragen ingediend tussen 20 mei en 1 oktober geldt dat ze tegen elkaar zullen worden afgewogen (tender-systematiek). De onderlinge weging tussen de aanvragen zal plaatsvinden in drie tijdsblokken: 20 mei – 1 juli, 1 juli – 16 augustus en 16 augustus – 1 oktober. Naast de formele criteria zal dan ook gekeken worden naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie.

Voor de onderlinge afwegingen tussen 1 juli en 1 oktober geldt dat hiervoor nog minimaal €50 miljoen beschikbaar zal zijn. De uitkomst van de verschillende tenders wordt binnen drie weken na de desbetreffende tijdsperiode bekend gemaakt. Het aangepaste beoordelingsproces is gevisualiseerd in de bijlage bij dit nieuwsbericht.

In afwijking van de COL 1.0 mogen, in situaties waarin bestaande aandeelhouders niet kunnen optreden als cofinancier, of er nog geen sprake is van externe aandeelhouders, derden optreden als cofinancier.

Sinds start COL ruim 600 miljoen aangevraagd

Sinds de openstelling van de COL op 29 april deden bijna 1.800 bedrijven een aanvraag. In totaal vroegen zij ruim 600 miljoen aan en het gemiddeld aangevraagde bedrag is bijna €360.000,-. Inmiddels zijn bijna 1.300 aanvragen afgehandeld waarvan ongeveer 500 aanvragen zijn toegekend. Er zijn nog bijna 500 aanvragen in behandeling.

Over COL

De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de €50.000,- en €2 miljoen.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen presenteren jaarresultaten 2019: Bouwen aan ecosystemen met impact

Nieuwe energiebronnen, smaakmakende vleesvervangers, baanbrekende medicijnen, of waterdichte oplossingen voor cybersecurity. Het zijn de innovaties die de wereld van morgen nodig heeft. En die wíj ook nodig hebben om onze economie weer op peil te krijgen na de crisis. Innovatief ondernemerschap is essentieel voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Juist in moeilijke tijden. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) ondersteunen ondernemers door samen te innoveren, te investeren, te ontwikkelen en te internationaliseren. Hiermee zijn ze aanjager van de Nederlandse concurrentiekracht, ook bij economische tegenwind. Het afgelopen jaar hebben de ROM’s gebouwd aan ecosystemen die economisch en maatschappelijk impact maken en robuust zijn. Met als resultaat meer dan 8.000 nieuwe arbeidsplaatsen en ruim €1,1 mrd. aan investeringen.


V.l.n.r. Arne Weverling (VVD), Eppo Bruins (ChristenUnie), Rinke Zonneveld (InnovationQuarter) Jessica van Eijs (D66), Tys van Elk (LIOF),  Mustafa Amhaouch (CDA). Foto Daniel Verkijk 

De gezamenlijke jaarresultaten van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen werden donderdag 2 juli aangeboden aan Tweede Kamerleden Eppo Bruins (ChristenUnie), Jessica van Eijs (D66), Mustafa Amhaouch (CDA) en Arne Weverling (VVD).

De activiteiten van de zeven regionale ontwikkelingsmaatschappijen hebben in 2019 geleid tot meer dan 8.000 nieuwe arbeidsplaatsen en ruim €1,1 mrd. aan investeringen in de regionale economie. Bij meer dan 700 innovatieprojecten en businesscases waren de ROM’s betrokken, onder andere op het gebied van de energietransitie, voedseltransitie, gezond ouder worden, veiligheid en sleuteltechnologieën zoals Artificial Intelligence. Er vestigden zich 183 buitenlandse bedrijven met de ondersteuning van de ROM’s in Nederland. En de ROM’s investeerden afgelopen jaar in 204 innovatieve bedrijven. Hiermee waren de ROM’s betrokken bij 59 procent van de bedrijven die afgelopen jaar venture capital wisten aan te trekken. Op deze manier hebben de BOM, LIOF, Oost NL, NOM, Impuls Zeeland, Horizon Flevoland en InnovationQuarter het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking van de innovatie- en concurrentiekracht in hun regio en in Nederland. De zeven ROM’s werken hierbij steeds intensiever samen, vooral in moeilijke tijden zoals ontstaan door de coronacrisis is het belangrijk om de krachten te bundelen zoals onder andere bij de uitvoering van de Corona-OverbruggingsLening.

Jessica van Eijs, Tweede Kamerlid (D66):

“Het is belangrijk om te investeren in een schone toekomst. Met innovaties maken we onze economie bovendien sterker en zorgen we voor banen. Door ook regionaal de krachten te bundelen, zorgen we in heel Nederland voor kansen voor ondernemers.”

Nederland staat voor grote transities op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. De ROM’s spelen een belangrijke rol bij de uitdaging om deze transities te vertalen in economische kansen. Bedrijven vormen de sleutel tot het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De ROM’s helpen ondernemers bij het realiseren van innovaties, het betreden van nieuwe markten en de ontwikkeling van baanbrekende ideeën tot tastbare producten en diensten.

Mustafa Amhaouch, Tweede Kamerlid (CDA):

“De ROM’s ondersteunen zowel de startups als het innovatieve brede mkb in de verschillende regio’s. Nieuwe uitdagingen bieden nieuwe kansen, maar dat vraagt om ondernemerschap, innovatie en de juiste ondersteuning. Juist het midden- en kleinbedrijf levert een grote bijdrage aan de versterking van de regionale economie en de leefbaarheid van onze steden en dorpen. De ROM’s staan dicht bij deze ondernemers en daarom verdienen ze onze steun.”

Infographic ROM resultaten 2019

ROM’s belangrijkste investeerders van Nederland

De regionale ontwikkelingsmaatschappijen spelen een vooraanstaande rol bij het investeren in snelgroeiende, innovatieve bedrijven. De ROM’s investeren in impactvolle innovaties en bedrijven die een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Het gaat hier in de meeste gevallen om vroege-fasefinanciering voor startups en scale-ups. In totaal investeerden de ROM’s afgelopen jaar €165 mln. in bedrijven die bijdragen aan de vernieuwing van de Nederlandse economie.

Over de periode 2015-2019 kreeg maar liefst 56% van de bedrijven die venture capital (risicokapitaal) wisten op te halen, hun investering mede van een ROM. In 2019 ging dit zelfs om 59% van de bedrijven. Van de bedrijven die groeikapitaal wisten op te halen in 2019, kreeg 32% dit mede van een ROM (2015-2019: 29%). De ROM’s hebben momenteel meer dan 900 bedrijven in portfolio en vormen daarmee met afstand de meest actieve investeerders van Nederland.

Recordaantal buitenlandse bedrijven in 2019 leidt tot banengroei en nieuwe investeringen

Afgelopen jaar wisten de ROM’s 183 buitenlandse bedrijven naar Nederland aan te trekken of hier te laten uitbreiden. De ROM’s werken hiertoe intensief samen met de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) in het ‘Invest in Holland’-netwerk. De aangetrokken buitenlandse bedrijven verwachten de komende drie jaar €900 mln. in Nederland te investeren en 8.158 arbeidsplaatsen te creëren. Deze bedrijven leveren niet alleen een economische bijdrage, maar versterken duurzaam het regionale en nationale ecosysteem en spelen een belangrijke rol in de transities op gebied van duurzaamheid en digitalisering.

Aanjager van innovatie en ontwikkeling voor het mkb

Het innovatieve mkb helpen bij hun innovaties is één van de kernactiviteiten van de ROM’s. Afgelopen jaar hebben de ROM’s gezamenlijk met meer dan 1.000 innovatieve mkb’ers gewerkt aan 707 innovatieprojecten en businesscases met een financiële omvang van bijna €180 mln.

Naast individuele ondersteuning gaat het hierbij vooral om het vormen van consortia van bedrijven om gezamenlijk te werken aan innovatieve oplossingen. Ook werken de ROM’s aan het realiseren van open-innovatiefaciliteiten, zoals Smart Industry Fieldlabs en gezamenlijke innovatieprogramma’s zoals het Market Readiness Program. Op deze wijze versterken de ROM’s dynamische ecosystemen in hun regio’s en vergroten ze hun economische en maatschappelijke impact.

Uitbreiding van €50 miljoen naar €200 miljoen voor tweede tranche Corona-OverbruggingsLening (COL)

Het kabinet verhoogt de tweede tranche van de Corona-OverbruggingsLening (COL) met €50 miljoen naar €200 miljoen. Dat maakte het kabinet gisteren bekend. Speciaal voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die geraakt zijn door COVID-19 is de Corona-OverbruggingsLening (COL) in het leven geroepen. Eerder werd €100 miljoen toegekend en dat bedrag wordt nu aangevuld met €200 miljoen. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de grote financieringsbehoefte bij deze bedrijven.

Gisteren lieten de ROM’s weten dat de aanvragen voor de Corona-OverbruggingsLening (COL) binnen blijven stromen. Vanaf 29 april hebben 1.507 startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers een aanvraag gedaan voor een COL. Deze bedrijven hebben in totaal € 540 miljoen aangevraagd. Inmiddels zijn 311 aanvragen goedgekeurd voor ruim €100 miljoen. Bedrijven kunnen via de COL een aanvraag vanaf € 50.000,- indienen en gebruik maken van gunstige voorwaarden. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen verstrekken de leningen.

Over COL

De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de € 50.000,- en € 2 miljoen.